MŚ: Prezes Zarządu NFOŚiGW złożył rezygnację (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.02. Warszawa - MŚ informuje:

Dziś zebrała się Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas której minister środowiska Henryk Kowalczyk poinformował o przyjęciu rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu Kazimierza Kujdy. Jednocześnie zawnioskował o uruchomienie procedury konkursowej w sprawie powołania nowego Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Przyjąłem rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdy. Jednocześnie zawnioskowałem o uruchomienie procedury konkursowej - poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Po przeprowadzeniu pełnej procedury konkursowej i przedstawieniu na wniosek Rady Nadzorczej kandydatów spełniających wszystkie ustawowe wymagania podejmę decyzję w sprawie powołania nowego Prezesa Zarządu NFOŚiGW - dodał minister.

Doceniam dotychczasową merytoryczną pracę Pana Prezesa Kujdy w Funduszu i jego ogromne zaangażowanie w realizację wielu projektów na rzecz ochrony środowiska - podkreślił minister Kowalczyk.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezes Zarządu Narodowego Funduszu będzie powołany przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mgost/ wus/