Zarząd Sescom rekomenduje zatrzymanie zysku za rok 2017/2018

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.02. Warszawa (PAP) - Zarząd Sescom rekomenduje przeznaczenie na kapitał zapasowy zysku za rok obrotowy 2017/2018, ze względu na potencjalne przejęcie spółki Dozór Techniczny - podał Sescom w komunikacie.

Zysk netto spółki za rok obrotowy 2017/2018 (zakończony we wrześniu 2018 roku) wyniósł 6,4 mln zł.

W marcu 2018 roku zarząd Sescom przyjął politykę dywidendową, zgodnie z którą miał rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie do 30 proc. jednostkowego zysku spółki. Zaznaczono, że jednym z warunków wypłaty będzie "brak realizacji projektów inwestycyjnych".

W maju 2018 roku Sescom podpisał term sheet (warunki umowy inwestycyjnej) dotyczący przejęcia 51 proc. udziałów w spółce powstałej po przekształceniu firmy Dozór Techniczny Spółka Jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz, która zajmuje się sprzedażą i wynajem wózków widłowych. Termin rejestracji nowopowstałej spółki w KRS - który jest jednym z warunków umowy inwestycyjnej - przedłużono w grudniu do końca kwietnia 2018 roku. (PAP Biznes)

kuc/ asa/