Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

<TAB>

Fundusz aktualne poprzednie %

NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 103,63 103,66 -0,03 2019-02-12

NOVO FIO GLOBALNEGO DOCHODU 82,37 82,36 0,01 2019-02-12

NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 141,17 141,20 -0,02 2019-02-12

NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 83,69 83,57 0,14 2019-02-12

NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 226,72 226,76 -0,02 2019-02-12

NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 185,28 185,35 -0,04 2019-02-12

NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 199,16 199,10 0,03 2019-02-12

NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 175,72 175,69 0,02 2019-02-12

NOVO FIO AKCJI 197,77 197,87 -0,05 2019-02-12

Subfundusz UniKorona Dochodowy 221,67 221,74 -0,03 2019-02-12

Subfundusz UniOszczędnościowy 123,32 123,31 0,01 2019-02-12

Subfundusz UniKorona Obligacje 355,08 355,46 -0,11 2019-02-12

Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa 189,39 189,32 0,04 2019-02-12

Subfundusz UniStabilny Wzrost 181,15 181,23 -0,04 2019-02-12

Subfundusz UniKorona Zrównoważony 328,76 328,67 0,03 2019-02-12

Subfundusz UniAkcje Dywidendowy 125,59 124,65 0,75 2019-02-12

Subfundusz UniKorona Akcje 213,53 213,50 0,01 2019-02-12

Subfundusz UniAkcje Wzrostu 104,25 104,14 0,11 2019-02-12

Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 93,07 92,67 0,43 2019-02-12

Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa 122,38 122,32 0,05 2019-02-12

Subfundusz UniAkcje: Turcja 49,99 49,83 0,32 2019-02-12

Subfundusz UniEuro (EUR) 1196,95 1196,70 0,02 2019-02-12

Subfundusz UniAktywny Dochodowy 110,10 110,12 -0,02 2019-02-12

Subfundusz UniAktywa Polskie 1039,05 1039,21 -0,02 2019-02-12

Subfundusz SGB Bankowy 1146,37 1146,49 -0,01 2019-02-12

MetLife FIO Akcji kat A 15,67 15,67 0,00 2019-02-11

MetLife FIO Akcji kat E 15,68 15,69 -0,06 2019-02-11

MetLife FIO Akcji kat I 15,69 15,69 0,00 2019-02-11

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 16,71 16,71 0,00 2019-02-11

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 16,72 16,72 0,00 2019-02-11

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 16,72 16,72 0,00 2019-02-11

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 21,53 21,54 -0,05 2019-02-11

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 21,54 21,54 0,00 2019-02-11

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 21,54 21,55 -0,05 2019-02-11

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,42 7,42 0,00 2019-02-11

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,42 7,42 0,00 2019-02-11

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,43 7,42 0,13 2019-02-11

MetLife FIO Oszczędnościowy kat A 17,08 17,08 0,00 2019-02-11

MetLife FIO Oszczędnościowy kat E 17,08 17,08 0,00 2019-02-11

MetLife FIO Oszczędnościowy kat I 17,32 17,32 0,00 2019-02-11

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 10,33 10,31 0,19 2019-02-11

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 10,34 10,32 0,19 2019-02-11

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 10,34 10,32 0,19 2019-02-11

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,58 7,62 -0,52 2019-02-11

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 7,58 7,62 -0,52 2019-02-11

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 7,58 7,62 -0,52 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,98 5,99 -0,17 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Polskich kat I 5,98 6,00 -0,33 2019-02-11

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 8,09 8,09 0,00 2019-02-11

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,10 8,10 0,00 2019-02-11

MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 16,83 16,84 -0,06 2019-02-11

MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 16,93 16,93 0,00 2019-02-11

MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 16,83 16,83 0,00 2019-02-11

MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 16,83 16,83 0,00 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 7,83 7,80 0,38 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 7,84 7,80 0,51 2019-02-11

MetLife Sub Oszczędnościowy Plus kat A 15,13 15,13 0,00 2019-02-11

MetLife Sub Oszczędnościowy Plus kat E 15,13 15,13 0,00 2019-02-11

MetLife Sub Oszczędnościowy Plus kat I 15,13 15,12 0,07 2019-02-11

MetLife Sub Akcji NE kat A 7,89 7,84 0,64 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Azjat. A 11,58 11,55 0,26 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Azjat. USD A 3,03 3,04 -0,14 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,88 8,86 0,23 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD A 2,33 2,33 -0,17 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 8,89 8,87 0,23 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 7,94 7,91 0,38 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD A 2,08 2,08 -0,01 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 7,90 7,87 0,38 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 7,90 7,87 0,38 2019-02-11

MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,07 13,06 0,08 2019-02-11

MetLife Sub Obligacji Świat. USD A 3,42 3,43 -0,31 2019-02-11

MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,07 13,06 0,08 2019-02-11

MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 15,45 15,42 0,19 2019-02-11

MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD A 4,05 4,05 -0,20 2019-02-11

MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 15,42 15,39 0,19 2019-02-11

MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 15,44 15,41 0,19 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 13,08 13,04 0,31 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Ameryk. A USD 3,43 3,43 -0,09 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Ameryk. E 13,09 13,05 0,31 2019-02-11

MetLife Sub Akcji Ameryk. I 13,11 13,07 0,31 2019-02-11

MetLife Sub Globalnych Innowacji A 9,89 9,81 0,82 2019-02-11

Metlife Sub Multistrategia A 9,79 9,80 -0,10 2019-02-11

Metlife Sub Multistrategia E 9,79 9,79 0,00 2019-02-11

Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 9,74 9,81 -0,71 2019-02-11

Metlife Sub Akcji Europejskich A 9,72 9,67 0,52 2019-02-11

Metlife Sub Akcji Europejskich E 9,72 9,68 0,41 2019-02-11

Allianz Sub Akcji Globalnych 118,87 118,75 0,10 2019-02-11

Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 122,94 123,37 -0,35 2019-02-11

Allianz Sub Aktywnej Alokacji 97,36 97,47 -0,11 2019-02-11

Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 110,67 110,64 0,03 2019-02-11

Allianz Sub Konserwatywny 155,24 155,23 0,01 2019-02-11

Allianz Sub Obligacji Globalnych 106,90 106,96 -0,06 2019-02-11

Allianz Sub Obligacji Plus 170,49 170,49 0,00 2019-02-11

Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 145,03 145,10 -0,05 2019-02-11

Allianz Sub Selektywny 93,81 93,98 -0,18 2019-02-11

Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 123,48 123,52 -0,03 2019-02-11

Allianz Sub Surowców i Energii 91,76 91,99 -0,25 2019-02-11

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 96,65 97,34 -0,71 2019-02-11

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 103,20 103,44 -0,23 2019-02-11

Allianz SFIO PIMCO Global Bond 100,89 101,01 -0,12 2019-02-11

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 109,19 109,21 -0,02 2019-02-11

Allianz SFIO PIMCO Global Low Duration Real 99,79 99,90 -0,11 2019-02-11

Allianz SFIO PIMCO Income 106,75 106,77 -0,02 2019-02-11

Santander Akcji Polskich 34,76 34,79 -0,09 2019-02-11

Santander Akcji Środkowej i Wsch. Europy 39,79 39,54 0,63 2019-02-11

Santander Platinum Dynamiczny 42,25 42,05 0,48 2019-02-11

Santander Platinum Stabilny 64,00 63,86 0,22 2019-02-11

Santander Obligacji Europejskich 80,64 80,66 -0,02 2019-02-11

Santander Obligacji 22,25 22,26 -0,04 2019-02-11

Santander Dłużny Krótkoterminowy 30,64 30,64 0,00 2019-02-11

Santander Akcji Tureckich 31,49 31,02 1,52 2019-02-11

Santander Stabilnego Wzrostu 32,11 32,11 0,00 2019-02-11

Santander Zrównoważony 30,92 30,92 0,00 2019-02-11

Santander Platinum Konserwatywny 65,00 64,96 0,06 2019-02-11

Santander Obligacji Korporacyjnych 63,20 63,20 0,00 2019-02-11

Santander Akcji Małych i Średnich Spółek 48,54 48,58 -0,08 2019-02-11

Santander Prestiż Akcji Polskich 1386,00 1387,08 -0,08 2019-02-11

Santander Prestiż Akcji ŚiW Europy 1130,88 1122,44 0,75 2019-02-11

Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1413,49 1413,92 -0,03 2019-02-11

Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1347,21 1347,34 -0,01 2019-02-11

Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1092,70 1092,77 -0,01 2019-02-11

Santander Prestiż Akcji Europejskich 1175,01 1182,08 -0,60 2019-02-11

Santander Prestiż Europejskich Sp. Dywidend. 985,34 990,82 -0,55 2019-02-11

Credit Agricole Akcyjny FIO 129,99 129,81 0,14 2019-02-11

Credit Agricole Dynamiczny Pol. FIO 192,25 192,11 0,07 2019-02-11

Credit Agricole Stabilnego Wzr. FIO 254,14 254,16 -0,01 2019-02-11

Credit Agricole Dłużny Krótkotermin. FIO 132,06 132,06 0,00 2019-02-11

Credit Agricole Akcji Nowej Eur.FIO 87,95 87,47 0,55 2019-02-11

Aviva Investors Oszczędnościowy 96,16 96,37 -0,22 2019-02-11

Aviva Investors Niskiego Ryzyka 181,31 181,31 0,00 2019-02-11

Aviva Investors Obligacji 237,15 237,21 -0,03 2019-02-11

Aviva Investors Dłużnych Pap. Korp. 132,56 132,53 0,02 2019-02-11

Aviva Investors Obl. Dynamiczny 152,51 152,48 0,02 2019-02-11

Aviva Investors Dochodowy 106,06 106,04 0,02 2019-02-11

Aviva Investors Kapitał Plus 167,15 167,16 -0,01 2019-02-11

Aviva Investors Stabilnego Inwest. 269,68 269,73 -0,02 2019-02-11

Aviva Investors Aktywnej Alokacji 118,15 117,51 0,54 2019-02-11

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 96,66 96,68 -0,02 2019-02-11

Aviva Investors Zrównoważony 122,50 122,55 -0,04 2019-02-11

Aviva Investors Polskich Akcji 454,85 454,99 -0,03 2019-02-11

Aviva Investors Europejskich Akcji 74,00 73,60 0,54 2019-02-11

Aviva Investors Globalnych Akcji 112,24 111,63 0,55 2019-02-11

Aviva Investors Małych Spółek 131,24 131,16 0,06 2019-02-11

Aviva Investors Nowych Spółek 146,89 147,12 -0,16 2019-02-11

Aviva Investors Nowoczesnych Tech. 136,29 136,25 0,03 2019-02-11

Aviva Investors Stabilnego Dochodu 105,41 105,39 0,02 2019-02-11

Aviva Investors Krótkoterm. Obligacji 1496,54 1496,46 0,01 2019-02-11

Aviva Investors Dłużny 1764,00 1764,50 -0,03 2019-02-11

Aviva Investors Papierów Nieskarb. 1575,75 1575,80 0,00 2019-02-11

Aviva Investors Akcyjny 2521,15 2522,20 -0,04 2019-02-11

Aviva Investors Sp. Dywidendowych 132,72 132,88 -0,12 2019-02-11

GAMMA 258,08 258,00 0,03 2019-02-11

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. 87,94 87,92 0,02 2019-02-11

GAMMA Akcyjny 93,85 93,87 -0,02 2019-02-11

GAMMA Obligacji Korporacyjnych 141,07 141,02 0,04 2019-02-11

GAMMA Papierów Dłużnych 243,18 243,14 0,02 2019-02-11

GAMMA PLUS 192,63 192,57 0,03 2019-02-11

GAMMA Stabilny 260,05 260,19 -0,05 2019-02-11

mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (kat.A) 169,28 169,29 -0,01 2019-02-11

mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (kat.B) 170,86 170,87 -0,01 2019-02-11

SIGMA Obligacji Plus 106,99 106,95 0,04 2019-02-11

PKO Obligacji Skarbowych 2186,40 2185,13 0,06 2019-02-11

PKO Papierów Dłużnych Plus 172,56 172,56 0,00 2019-02-11

PKO Papierów Dłużnych USD 108,34 108,03 0,29 2019-02-11

PKO Obligacji Długoterminowych 214,81 214,85 -0,02 2019-02-11

PKO Stabilnego Wzrostu 162,73 162,62 0,07 2019-02-11

PKO Strategicznej Alokacji 97,48 97,43 0,05 2019-02-11

PKO Zrównoważony 140,96 140,79 0,12 2019-02-11

PKO Akcji Plus 91,90 91,81 0,10 2019-02-11

PKO Akcji Nowa Europa 106,72 105,68 0,98 2019-02-11

PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 243,39 243,06 0,14 2019-02-11

PKO Surowców Globalny 125,52 126,77 -0,99 2019-02-11

PKO Technologii i Innowacji Globalny 256,28 256,59 -0,12 2019-02-11

PKO Dóbr Luksusowych Globalny 190,30 188,90 0,74 2019-02-11

PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 84,38 84,01 0,44 2019-02-11

PZU Akcji KRAKOWIAK 84,92 84,91 0,01 2019-02-11

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 38,97 39,10 -0,33 2019-02-11

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 198,80 197,00 0,91 2019-02-11

PZU Akcji Rynków Wschodzących 119,09 118,32 0,65 2019-02-11

PZU Akcji Spółek Dywidendowych 105,94 105,83 0,10 2019-02-11

PZU Aktywny Akcji Globalnych 45,42 45,47 -0,11 2019-02-11

PZU Dłużny Aktywny 53,38 53,41 -0,06 2019-02-11

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 129,95 130,34 -0,30 2019-02-11

PZU FIO Ochrony Majątku 61,47 61,47 0,00 2019-02-11

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,01 51,03 -0,04 2019-02-11

PZU Innowacyjnych Technologii 35,15 35,12 0,09 2019-02-11

PZU Medyczny 65,44 65,41 0,05 2019-02-11

PZU Oszczędnościowy 78,78 78,78 0,00 2019-02-11

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 168,48 168,63 -0,09 2019-02-11

PZU SEJF+ 64,99 64,99 0,00 2019-02-11

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 125,74 125,81 -0,06 2019-02-11

PZU Zrównoważony 71,55 71,52 0,04 2019-02-11

SUPERFUND AKCJI EUR 163,88 164,39 -0,31 2019-02-11

SUPERFUND AKCJI 707,52 708,21 -0,10 2019-02-11

SUPERFUND AKCJI USD 185,26 186,18 -0,49 2019-02-11

SUPERFUND AKCYJNY 89,24 89,53 -0,32 2019-02-11

SUPERFUND ALTERNATYWNY 82,34 82,20 0,17 2019-02-11

SUPERFUND BLUE EUR 109,77 109,75 0,02 2019-02-11

SUPERFUND BLUE 473,88 472,83 0,22 2019-02-11

SUPERFUND BLUE USD 124,08 124,30 -0,18 2019-02-11

SUPERFUND GoldFuture EUR 109,36 108,87 0,45 2019-02-11

SUPERFUND GoldFuture PLN 472,14 469,03 0,66 2019-02-11

SUPERFUND GoldFuture USD 123,63 123,30 0,27 2019-02-11

SUPERFUND GREEN EURO 173,47 173,21 0,15 2019-02-11

SUPERFUND GREEN 748,90 746,23 0,36 2019-02-11

SUPERFUND GREEN USD 196,10 196,17 -0,04 2019-02-11

SUPERFUND OBLIGACYJNY 109,88 109,87 0,01 2019-02-11

SUPERFUND Oszczędnościowy 115,95 115,93 0,02 2019-02-11

SUPERFUND Oszczędnościowy Plus EUR 383,41 384,17 -0,20 2019-02-11

SUPERFUND Oszczędnościowy Plus 1655,27 1655,07 0,01 2019-02-11

SUPERFUND Oszczędnościowy Plus USD 433,43 435,09 -0,38 2019-02-11

SUPERFUND RED EURO 123,72 123,25 0,38 2019-02-11

SUPERFUND RED 534,13 530,97 0,60 2019-02-11

SUPERFUND RED USD 139,86 139,58 0,20 2019-02-11

SUPERFUND TREND BIS POW EUR 14,69 14,67 0,14 2019-02-11

SUPERFUND TREND BIS POW 63,41 63,20 0,33 2019-02-11

SUPERFUND TREND BIS POW USD 16,60 16,61 -0,06 2019-02-11

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 14,77 14,75 0,14 2019-02-11

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 63,78 63,56 0,35 2019-02-11

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 16,70 16,71 -0,06 2019-02-11

SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 14,58 14,56 0,14 2019-02-11

SUPERFUND TREND PLUS POW ST 62,96 62,74 0,35 2019-02-11

SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 16,49 16,49 0,00 2019-02-11

SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 14,82 14,80 0,14 2019-02-11

SUPERFUND TREND PLUS POW INT 63,99 63,77 0,34 2019-02-11

SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 16,76 16,76 0,00 2019-02-11

SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,27 19,24 0,16 2019-02-11

SUPERFUND TREND Podstawowy 83,20 82,89 0,37 2019-02-11

SUPERFUND TREND Podstawowy USD 21,79 21,79 0,00 2019-02-11

BNP PARIBAS FIO AKCJI 146,39 146,56 -0,12 2019-02-11

BNP PARIBAS FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 130,50 130,56 -0,05 2019-02-11

BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 145,92 146,04 -0,08 2019-02-11

ESALIENS Oszczędnościowy(A) 276,22 276,23 0,00 2019-02-11

ESALIENS Obligacji (A) 291,61 291,76 -0,05 2019-02-11

ESALIENS Senior FIO (A) 285,40 285,39 0,00 2019-02-11

ESALIENS Strateg (A) 206,92 206,59 0,16 2019-02-11

ESALIENS Akcji (A) 353,20 352,52 0,19 2019-02-11

MILLENNIUM Akcji Sub 196,12 195,98 0,07 2019-02-11

MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 145,99 145,92 0,05 2019-02-11

MILLENNIUM Dynamicznych Sp. Sub 83,89 83,89 0,00 2019-02-11

MILLENNIUM Istrumentów dłużnych Sub 108,58 108,61 -0,03 2019-02-11

MILLENNIUM Obligacji Klasyczny Sub 185,63 185,65 -0,01 2019-02-11

MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 141,36 141,38 -0,01 2019-02-11

Noble Fund Akcji 119,21 119,02 0,16 2019-02-11

Noble Fund Małych i Średnich Spółek 91,40 91,27 0,14 2019-02-11

Noble Fund Global Return 108,45 108,00 0,42 2019-02-11

Noble Fund Mieszany 136,78 136,63 0,11 2019-02-11

Noble Fund Obligacji 111,90 111,90 0,00 2019-02-11

Noble Fund Oszczednosciowy 145,05 144,98 0,05 2019-02-11

Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 139,32 138,98 0,24 2019-02-11

Noble Fund Timingowy 140,42 139,94 0,34 2019-02-11

Noble Fund Africa and Frontier 49,40 49,18 0,45 2019-02-11

Open Finance Akcji 104,47 104,57 -0,10 2019-02-11

Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 137,07 137,24 -0,12 2019-02-11

Open Finance Aktywnej Alokacji 83,79 83,71 0,10 2019-02-11

Open Finance Obligacji 109,67 109,71 -0,04 2019-02-11

Open Finance Oszczednosciowy 113,76 113,81 -0,04 2019-02-11

Open Finance Stabilnego Wzrostu 97,05 96,92 0,13 2019-02-11

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 71,47 71,45 0,03 2019-02-11

QUERCUS Ochrony Kapitału 149,91 149,89 0,01 2019-02-11

QUERCUS Obligacji Skarbowych 74,40 74,38 0,03 2019-02-11

QUERCUS Stabilny 101,22 101,32 -0,10 2019-02-11

QUERCUS Global Balanced 127,89 127,86 0,02 2019-02-11

QUERCUS Agresywny 146,92 146,60 0,22 2019-02-11

QUERCUS Global Growth 93,84 93,47 0,40 2019-02-11

QUERCUS Gold 49,97 50,23 -0,52 2019-02-11

QUERCUS lev 78,08 78,09 -0,01 2019-02-11

QUERCUS short 63,54 63,56 -0,03 2019-02-11

SKARBIEC TFI

SKARBIEC Akcja 312,31 313,09 -0,25 2019-02-08

SKARBIEC Globalny MiŚ Spółek 195,30 193,28 1,05 2019-02-08

SKARBIEC TOP Brands 173,68 173,18 0,29 2019-02-08

SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 36,04 36,05 -0,03 2019-02-08

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 158,73 160,49 -1,10 2019-02-08

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 182,32 183,30 -0,53 2019-02-08

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 114,18 114,79 -0,53 2019-02-08

SKARBIEC Konserwatywny 352,55 352,62 -0,02 2019-02-08

SKARBIEC Market Neutral 135,78 135,38 0,30 2019-02-08

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 90,16 89,77 0,43 2019-02-08

SKARBIEC Obligacja 321,94 321,95 0,00 2019-02-08

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 136,45 136,55 -0,07 2019-02-08

SKARBIEC Rynków Wschodzących 8,01 8,04 -0,37 2019-02-08

SKARBIEC Rynków Surowcowych 45,38 45,31 0,15 2019-02-08

SKARBIEC Spółek Wzrostowych 111,93 110,63 1,18 2019-02-08

SKARBIEC III Filar 166,00 166,05 -0,03 2019-02-08

SKARBIEC Waga 306,81 306,90 -0,03 2019-02-08

</TAB>

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

 

mra/ abs/