Skarbiec Holding miał 6,5 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu 2018/2019 - szacunki

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.02. Warszawa (PAP) - Grupa Skarbiec Holding wypracowała 6,5 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019, wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka we wstępnych, szacunkowych danych.

Szacunkowe przychody grupy w okresie od lipca do końca grudnia 2018 roku spadły o 8,5 proc. rok do roku, do 44,1 mln zł, a zysk operacyjny był niższy niż rok wcześniej o 36 proc. i wyniósł 7,8 mln zł.

W raporcie podano, że wpływ na prezentowane wyniki miało zaprzestanie - z dniem 1 lipca - prowadzenia przez Skarbiec Holding działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Działalność tę przejęła spółka zależna, Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Ostateczne wyniki finansowe Skarbiec Holding za pierwsze półrocze 2018/2019 zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie półrocznym, którego publikacja planowana jest 31 marca. (PAP Biznes)

kuc/ osz/