ABC Data ma ofertę sprzedaży czeskiej spółki zależnej za 150 tys. zł

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.02. Warszawa (PAP) - ABC Data otrzymała od firmy Investment Gear 2 ofertę zakupu 100 proc. udziałów swojej czeskiej spółki zależnej za 150 tys. zł - podała spółka w komunikacie. W związku z ofertą ABC Data weryfikuje wartość spółki, co - według szacunków - może obniżyć wynik netto grupy za 2018 rok o 17,3 mln zł.

ABC Data i Investment Gear 2 zobowiązały się dodatkowo do tego, że zawrą razem z czeską spółką tzw. umowę subpartycypacji, na mocy której określone zostaną warunki spłaty przez tę spółkę wymagalnych wierzytelności wobec ABC Daty.

Zarząd ABC Daty analizuje obecnie ofertę.

Zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w związku z otrzymaną ofertą, ABC Data jest w trakcie weryfikowania wyceny spółki zależnej.

Według szacunków zarządu, transakcja może mieć negatywny wpływ na jednostkowy wynik finansowy ABC Data oraz skonsolidowany wynik finansowy grupy za 2018 rok w wysokości odpowiednio około 14,8 mln złotych oraz około 17,3 mln złotych. (PAP Biznes)

kuc/ osz/