Wyniki ING BSK w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2018 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

<TAB>

w mln zł 4Q2018 konsensus różnica

PAP

Wynik odsetkowy 995,1 988,7 0,6%

Wynik z prowizji 330,7 326,4 1,3%

Koszty ogółem 566,3 573,1 -1,2%

Saldo rezerw -98,5 -137,1 -28,1%

Zysk netto 452,2 409,5 10,4%

4Q2018 4Q2017 różnica 3Q2018 różnica

w mln zł rdr kdk

Wynik odsetkowy 995,1 895 11% 961 4%

Wynik z prowizji 330,7 302 9% 317 4%

Koszty ogółem 566,3 529 7% 577 -2%

Saldo rezerw -98,5 -113 -13% -134 -26%

Zysk netto 452,2 367 23% 379 19%

</TAB>

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

(PAP Biznes)

seb/