Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. '18 wyniósł 452,2 mln zł, 10 proc. powyżej oczekiwań (opis)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2018 roku wzrósł do 452,2 mln zł z 366,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych danych. Wynik okazał się 10 proc. powyżej oczekiwań rynku na poziomie 409,5 mln zł.

Oczekiwania trzynastu biur maklerskich co do wyniku netto za czwarty kwartał wahały się od 394,9 mln zł do 418,9 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale 2018 roku wzrósł 23 proc. rdr i 19 proc. w ujęciu kwartalnym.

W całym 2018 roku zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 1.525,9 mln zł, czyli wzrósł 9 proc. rdr. Wskaźnik ROE osiągnął poziom 12,5 proc.

Lepsze od oczekiwań wyniki w IV kwartale bank zawdzięcza zawiązaniu niższych niż oczekiwano rezerw.

Odpisy wyniosły w czwartym kwartale 98,5 mln zł i były niższe niż spodziewał się rynek o 28 proc. (137,1 mln zł). Odpisy spadły 13 proc. rdr i 26 proc. kdk.

W ostatnim kwartale 2018 roku dużo niższe niż w poprzednich okresach okazały się rezerwy w segmencie bankowości korporacyjnej, które wyniosły 10 mln zł, podczas gdy w III kwartale 2018 roku były na poziomie 92,2 mln zł. Rezerwy w segmencie bankowości detalicznej wzrosły w tym okresie do 88,5 mln zł z 41,7 mln zł.

Koszty ryzyka w 2018 roku były na poziomie 52 pb, podczas gdy w 2017 roku wynosiły 50 pb.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 995,1 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 988,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 978-1.001 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 11 proc. rdr i 4 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto na koniec 2018 roku wyniosła 2,93 proc.

Wynik z prowizji wyniósł 330,7 mln zł i był również zbieżny z szacunkami rynku, który spodziewał się 326,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 318 mln zł do 335 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 9 proc. rdr i 4 proc. kdk.

Koszty działania w ostatnim kwartale 2018 roku wyniosły 566,3 mln zł i nie odbiegały od oczekiwań rynku (573,1 mln zł). Koszty wzrosły 7 proc. rdr i spadły 2 proc. kdk.

Łączny wynik na działalności podstawowej banku w 2018 roku wzrósł o 10 proc. do 5.232,7 mln zł, natomiast koszty wzrosły o 9 proc. do 2.326,8 mln zł.

Wskaźnik kosztów do dochodów w 2018 roku wyniósł 44,5 proc., podczas gdy w 2017 roku był na poziomie 44,8 proc.

W 2018 roku wartość kredytów brutto wzrosła o 18 proc. do 104,4 mld zł, w tym kredyty dla klientów detalicznych o 21 proc. do 45,4 mld zł, a kredytów dla klientów korporacyjnych o 16 proc. do 59,1 mld zł. Wzrost depozytów w 2018 roku wyniósł 13 proc. do 115,9 mld zł.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w 2018 roku wyniosła 8,5 mld zł (wzrost 27 proc. rdr). W samym IV kwartale bank udzielił 1,9 mld zł takich kredytów (spadek 9 proc. rdr).

W ostatnim kwartale bank udzielił 1,3 mld zł pożyczek gotówkowych. W całym 2018 roku udzielił ich za 5,2 mld zł, co stanowi wzrost o 21 proc. rdr.

Wskaźnik kredytów do depozytów wzrósł w 2018 roku o 3,9 pp. do 87,6 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,6 proc.(PAP Biznes)

seb/ ana/