Wdrożenie MSSF 16 obniży łączny współczynnik kapitałowy ING BSK o ok. 10 pb

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP) - ING Bank Śląski ocenia, że wdrożenie standardu rachunkowości MSSF 16 obniży łączny współczynnik kapitałowy banku o około 10 pb - powiedziała Bożena Graczyk, wiceprezes banku.

"Zmiany dotyczą głównie umów najmu i leasingu floty samochodowej. Na 1 stycznia nasze aktywa trwałe zwiększa się o około 500 mln zł i to będzie miało negatywny wpływ na skonsolidowany współczynnik Tier I i łączny współczynnik kapitałowy o około 10 pb" - powiedziała na konferencji Graczyk.

Łączny współczynnik kapitałowy banku w 2018 r. wyniósł 15,6 proc.(PAP Biznes)

seb/ ana/