TALEX SA (2/2019) Zmiana umowy z Allegro.pl Sp. z o.o.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2019

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym powzięła wiadomość o zawarciu aneksu do umowy z Allegro.pl Sp. z o.o. (wcześniej Grupa Allegro Sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu (Klient), o której informowała w raporcie bieżącym nr 26/2014. Przedmiotem aneksu jest przedłużenie okresu świadczenia na rzecz Klienta usługi kolokacji w ośrodku przetwarzania (Data Center) Talex S.A. wraz z usługami towarzyszącymi (outsourcing IT). Szacunkowa wartość umowy w okresie 3 lat wynosi netto 11,5 mln PLN. Rzeczywista wartość umowy uzależniona jest od faktycznej liczby urządzeń Klienta kolokowanych w Data Center Spółki w okresie trwania umowy oraz od ilości i zakresu świadczonych usług towarzyszących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz