IZOSTAL SA (4/2019) Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

IZOSTAL SA (4/2019) Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 4/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku, Zarząd Izostal S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 13 lutego 2019 roku Izostal S.A. jako lider konsorcjum (w składzie: Izostal S.A. oraz Stalprofil S.A.), powziął informację o drugostronnym podpisaniu umowy częściowej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Umowa częściowa realizowana będzie w ramach zawartej umowy ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku.

Przedmiotem umowy częściowej jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Gazociąg DN 1000 Polska - Słowacja o długości 19 km.

Wartość umowy częściowej wynosi 33.091 tys. PLN netto, co stanowi 40.702 tys. PLN brutto.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy częściowej w terminie od 1 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku.

Szczegółowe warunki na jakich realizowana będzie w/w umowa częściowa, w tym opis kar umownych, określone zostały w umowie ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku.

Zarząd Spółki uznaje opisaną umowę za istotną ze względu na jej wysoką wartość. Realizacja w/w umowy będzie miała wpływ na wzrost przychodów Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz