MEYRA GROUP SA (2/2019) Objęcie udziałów w spółce zależnej Richter R.M.S. GmbH

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 oraz do stanowiska Zarządu zaprezentowanego w raporcie bieżącym EBI nr 3/2018 z dnia 29 maja 2018, Zarząd Meyra Group S.A. informuje, iż warunki porozumienia zawartego z udziałowcami mniejszościowymi spółki zależnej Richter R.M.S. GmbH /"Richter"/ zostały spełnione. W wyniku realizacji postanowień porozumienia, z dniem 2 stycznia 2019 roku spółka zależna Meyra GmbH stała się posiadaczem 100% udziałów w Richter. Zmiana ta została zarejestrowana w niemieckim rejestrze handlowym w dniu 30 stycznia 2019 roku i przekazana do wiadomości Emitenta w dniu 12 lutego 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz