INTERSPORT POLSKA SA (17/2019) Szacunkowe wyniki za IV kwartał 2018 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 17/2019

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") informuje, że według wstępnych szacunków łączne przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2018 roku wyniosły 48 247 tys. zł, czyli o 5,5% mniej niż w IV kwartale 2017 roku (było: 51 076 tys. zł) - z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 58%. Jednocześnie, w związku z restrukturyzacją sieci handlowej, powierzchnia sprzedaży w IV kwartale 2018 roku była mniejsza rok do roku o 5,4%.

Główne wzrosty sprzedaży odnotowano w kategoriach: fitness damski, buty sportowe, rowery i running, zaś największe spadki sprzedaży w kategoriach: turystyka i narciarstwo - głównie ze względu na wysokie temperatury utrzymujące się w październiku i listopadzie.

W IV kwartale 2018 roku Spółka poprawiła rok do roku wynik finansowy o 9% odnotowując stratę brutto w wysokości 3.163 tys. zł (było: 3.474.tys. zł).

Narastająco od stycznia do grudnia 2018 roku sieć INTERSPORT Polska S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 182.340 tys. zł, czyli o 0,9% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 183.934 tys. zł), przy czym sprzedaż w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) była większa o 0,4%.

Jednocześnie Spółka poprawiła w tym okresie wynik finansowy o 41,6% rok do roku zmniejszając stratę netto do poziomu 5.255 tys. zł (w 2017 roku strata netto wyniosła 8.999 tys. zł) i wypracowała EBITDĘ w wysokości 1.054 tys. zł czyli o 4.941 tys. zł wyższą r/r (w 2017 roku była na poziomie: -3.887 tys. zł).

Szczegółowy raport finansowy za IV kwartał 2018 roku zostanie opublikowany w środę 27 lutego 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz