FABRYKI MEBLI FORTE SA (6/2019) Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 6/2019

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej Spółka) informuje, że w dniu 13 lutego 2019 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

1.5.000.000 EUR - Put 4,4000 - Call 4,8300 z datą wygaśnięcia 2021-11-12

2.5.000.000 EUR - Put 4,4000 - Call 4,8300 z datą wygaśnięcia 2021-11-26

3.4.000.000 EUR - Put 4,4000 - Call 4,8300 z datą wygaśnięcia 2021-12-15

4.4.000.000 EUR - Put 4,4000 - Call 4,8300 z datą wygaśnięcia 2021-12-28

5.3.000.000 EUR - Put 4,4000 - Call 4,8300 z datą wygaśnięcia 2022-01-13

6.3.000.000 EUR - Put 4,4000 - Call 4,8300 z datą wygaśnięcia 2022-01-13

7.3.000.000 EUR - Put 4,4000 - Call 4,8300 z datą wygaśnięcia 2022-01-27

8.3.000.000 EUR - Put 4,4000 - Call 4,8300 z datą wygaśnięcia 2022-01-27

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 60 000 tys. EUR (po 30 000 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 259 872 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarte w dniu dzisiejszym umowy należy uznać za istotne

w działalności Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz