GETIN HOLDING SA (7/2019) Aktualizacja informacji poufnej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 7/2019

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. informuje, że w dniu 13 lutego 2019 r. zawarł z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) umowę zastawu na 49% udziału posiadanego przez Emitenta w spółce OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) (dalej: Zastaw). Zastaw został ustanowiony jako zabezpieczenie umów kredytowych z Bankiem, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 55/2018. Zastaw będzie skuteczny z dniem zarejestrowania go we właściwym rejestrze zgodnie z przepisami Federacji Rosyjskiej. O rejestracji zastawu zgodnie z prawem lokalnym Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz