SESCOM SA (2/2019) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

SESCOM SA (2/2019) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Sescom S.A. dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017/2018

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 12.02.2019 r. Zarząd Sescom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 13.02.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu dotyczącą przeznaczenia całości zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2017/2018 w kwocie 6.402.165 zł na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/2018 podejmie Walne Zgromadzenie Sescom S.A..

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz