SFINKS POLSKA SA (9/2019) Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego Z BOŚ S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2019

Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Sfinks",'"Emitent") z siedzibą w Piasecznie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018, niniejszym informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 13 lutego 2019 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. ("Bank","BOŚ") Aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z dnia 28 września 2016 r. ("Umowa Faktoringu").

Na skutek zawarcia Aneksu zmianie uległ okres obowiązywania Umowy Faktoringu tj. do dnia 15.03.2019 r. z zastrzeżeniem, że po upływie tej daty może zostać przedłużona po spełnieniu wskazanych w niej przesłanek formalno-prawnych. Zmianie uległ również termin spłaty zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Faktoringu, który został ustalony na dzień 11.09.2019 r.

O podpisaniu Umowy Faktoringu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2016.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz