ELEKTROBUDOWA SA (8/2019) Zawarcie aneksu do umowy ramowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał z Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank") obustronnie podpisany aneks ("Aneks") do Umowy Ramowej o Linię rewolwingową na udzielanie gwarancji bankowych z dnia

23 września 2005 roku ("Umowa").

Na mocy Aneksu wysokość odnawialnego limitu zaangażowania, w ramach którego Bank może udzielać Spółce określonych w Umowie gwarancji została obniżona z kwoty 105 mln zł do 95 mln zł.

Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz