CPD SA (5/2019) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 5/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), informuje iż 13 lutego 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od spółek:

- Furseka Trading and Investments Limited,

- Cooperatieve Laxey Worldwide W.A.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 oraz art. 70a Ustawy o ofercie - znaczne pakiety akcji

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz