AWBUD SA (9/2019) Niespełnienie się warunków wejścia w życie umowy na wybudowanie obiektu hotelowego w Międzyzdrojach

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2019

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, iż do dnia 12 lutego 2019 r. nie otrzymał od MINDE Sp. z o.o. w Kołobrzegu ("Inwestor") powiadomienia o ziszczeniu się albo powiadomienia o braku ziszczenia się warunków wejścia w życie umowy z dnia 14 czerwca 2018 r., której przedmiotem jest wybudowanie obiektu hotelowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Międzyzdrojach przy Alei Gwiazd 15.

W związku z powyższym, zgodnie z treścią Umowy w zakresie regulującym warunki jej wejścia w życie (w brzmieniu nadanym aneksem nr 2 z dnia 12 października 2018 r.), Umowę uważa się za niezawartą z upływem dnia 12 lutego 2019 r.

Emitent informował o zawarciu Umowy, w tym o warunkach wejścia w życie Umowy, w raporcie bieżącym nr 19/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., a o zawarciu aneksu nr 1 do Umowy, zmieniającego po raz pierwszy termin ziszczenia się warunków, w raporcie bieżącym nr 35/2018 z dnia 13 sierpnia

2018 r. oraz o zawarciu aneksu nr 2 do Umowy, zmieniającego po raz drugi termin ziszczenia się warunków, w raporcie bieżącym nr 46/2018 z dnia 15 października 2018 r.

Niespełnienie się warunków wejścia w życie Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia określonego w Umowie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz