BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (5/2019) Informacja o wstępnych

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (5/2019) Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2018 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 5/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. ("Bank", "Citi Handlowy") przedstawia wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Grupa") za 2018 rok.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz