R22 SA (2/2019) Sprzedaż segmentu hostingu w styczniu 2019 roku.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2019

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") informuje, że segment hostingu wypracował w styczniu sprzedaż w wysokości 6,7 mln zł, w tym 5,6 mln zł wyniosła sprzedaż na polskim rynku, a 1,1 mln zł sprzedaż na rynku rumuńskim.

Raportowana sprzedaż obejmuje usługi hostingowe, domeny oraz usługi dodatkowe (m.in. certyfikaty SSL, SEO, SEM, ochrona antyDDOS) sprzedane w styczniu. W ujęciu MSSF przychody z tytułu sprzedaży usług hostingowych będą rozpoznane proporcjonalnie w okresie ich świadczenia.

Zarząd Spółki uznał informację za poufną, ze względu na odchylenie sprzedaży osiągniętej w segmencie hostingu w styczniu względem sprzedaży w poprzednich miesiącach oraz najwyższą miesięczną wartość sprzedaży w historii segmentu hostingu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz