OCTAVA SA (2/2019) Powzięcie informacji o poręczeniu przez Centrum

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

OCTAVA SA (2/2019) Powzięcie informacji o poręczeniu przez Centrum Usług Finansowych "Drukarnia" sp. z o.o. - aktualizacja

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 27 grudnia 2018r., Zarząd Octava S.A. ("Emitent" lub "Octava") informuje, iż spółka zależna Emitenta - Octava Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Octava Development") została poinformowana, iż do Centrum Usług Finansowych "DRUKARNIA" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("CUF", "Spółka") wpłynęły kolejne żądania od osób fizycznych podających się za obligatariuszy spółki MEGA SONIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("MEGA SONIC") z wnioskiem o wykonanie obowiązków poręczyciela obligacji.

Według informacji przekazanych przez Octava Development, w Spółce brak jest dokumentów potwierdzających udzielenie rzekomych poręczeń, w tym w szczególności uchwał i zgód wymaganych przez umowę Spółki. Dokumenty przekazane przez osoby podające się za obligatariuszy MEGA SONIC nie zawierają również oryginałów rzekomych ofert poręczenia.

Zgodnie z przekazanymi przez Octava Development informacjami otrzymanymi od Spółki z uwagi na fakt, iż forma i treść dokumentów otrzymanych przez CUF budzi wątpliwości co do zasadności ich roszczeń, Spółka będzie podejmowała dalsze działania w celu wyjaśnienia statusu rzekomych poręczeń.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz