Zarzuty dyscyplinarne dla sędziego Jęksy za manifest polityczny

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław W. Radzik poinformował o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i przedstawieniu zarzutów dyscyplinarnych sędziemu Sławomirowi Jęksie.
https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/302149974-Zarzuty-dyscyplinarne-dla-sedziego-Slawomira-Jeksy-za-manifest-polityczny.html