Lex Zdanowska obowiązuje

Nie będzie można kandydować w wyborach na prezydenta miasta, jeżeli wcześniej było się skazanym za umyślne przestępstwo skarbowe.
https://www.rp.pl/Ustroj-i-kompetencje/302149983-Lex-Zdanowska-obowiazuje.html