Cyfrowy Polsat chce rekomendować co najmniej 0,93 zł dywidendy na akcję w latach '19-'21 (opis)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.03. Warszawa (PAP) - Zarząd Cyfrowego Polsatu zamierza w latach 2019-2021 rekomendować wypłatę dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 2,79 zł na akcję, w trzech równych kwotach, po co najmniej 0,93 zł na akcję rocznie - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka zrewidowała politykę dywidendową wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariusza większościowego, Zygmunta Solorza. W lutym Zygmunt Solorz skierował do zarządu Cyfrowego Polsatu pismo, w którym apelował o zmianę polityki dywidendowej - Solorz zaproponował, aby grupa przez najbliższe trzy lata wypłaciła łącznie co najmniej około 1,8 mld zł dywidendy, czyli ok. 0,93 zł na akcję.

Wcześniej polityka dywidendowa grupy zakładała wypłatę dywidendy w zależności od relacji zadłużenie netto od zysku EBITDA - przy obecnym poziomie długu polityka ta oznaczała wypłatę na dywidendę w 2019 roku od 200 do 400 mln zł. Nowa polityka zakłada natomiast wypłatę co najmniej 595 mln zł.

Zgodnie z kursem z piątkowego zamknięcia notowań na GPW, stopa dywidendy spółki w 2019 roku wyniosłaby 3,5 proc.

Nowa polityka dywidendowa zakłada m.in., że poziom uzyskiwanego zwrotu akcjonariuszy powinien być kształtowany w odniesieniu do dostępnych form bezpiecznego lokowania środków, w szczególności w odniesieniu do poziomu oprocentowania lokat bankowych, uwzględniając jednocześnie "premię za ryzyko związanego z płynnym kształtowaniem się ceny akcji Cyfrowego Polsatu na GPW".

Dodatkowo, przedkładana corocznie propozycja podziału zysku ma pozwalać na kontynuację stopniowego obniżania zadłużenia netto grupy - celem jest, podobnie jak w poprzedniej polityce dywidendowej, osiągnięcie wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 1,75-krotności.

W 2018 roku spółka nie wypłaciła dywidendy. Z zysku za 2016 rok wypłacono natomiast łącznie 204,65 mln zł dywidendy, czyli 0,32 zł na akcję. (PAP Biznes)

kuc/ seb/ gor/