Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

<TAB>

Fundusz aktualne poprzednie %

NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 103,47 102,96 0,50 2019-03-15

NOVO FIO GLOBALNEGO DOCHODU 81,23 81,32 -0,11 2019-03-15

NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 140,65 140,74 -0,06 2019-03-15

NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 85,18 84,91 0,32 2019-03-15

NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 226,05 225,95 0,04 2019-03-15

NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 184,62 184,61 0,01 2019-03-15

NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 197,83 197,13 0,36 2019-03-15

NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 173,88 172,60 0,74 2019-03-15

NOVO FIO AKCJI 195,97 193,62 1,21 2019-03-15

Subfundusz UniKorona Dochodowy 221,75 221,69 0,03 2019-03-15

Subfundusz UniOszczędnościowy 123,53 123,52 0,01 2019-03-15

Subfundusz UniKorona Obligacje 354,18 354,01 0,05 2019-03-15

Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa 186,49 186,52 -0,02 2019-03-15

Subfundusz UniStabilny Wzrost 182,04 181,44 0,33 2019-03-15

Subfundusz UniKorona Zrównoważony 331,57 329,43 0,65 2019-03-15

Subfundusz UniAkcje Dywidendowy 128,79 127,45 1,05 2019-03-15

Subfundusz UniKorona Akcje 215,01 212,78 1,05 2019-03-15

Subfundusz UniAkcje Wzrostu 105,71 104,76 0,91 2019-03-15

Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 96,36 95,71 0,68 2019-03-15

Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa 123,04 122,28 0,62 2019-03-15

Subfundusz UniAkcje: Turcja 47,70 47,47 0,48 2019-03-15

Subfundusz UniEuro (EUR) 1198,06 1198,04 0,00 2019-03-15

Subfundusz UniAktywny Dochodowy 110,15 110,12 0,03 2019-03-15

Subfundusz UniAktywa Polskie 1040,02 1039,76 0,03 2019-03-15

Subfundusz SGB Bankowy 1146,53 1146,32 0,02 2019-03-15

MetLife FIO Akcji kat A 15,61 15,60 0,06 2019-03-14

MetLife FIO Akcji kat E 15,62 15,62 0,00 2019-03-14

MetLife FIO Akcji kat I 15,63 15,62 0,06 2019-03-14

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 16,64 16,64 0,00 2019-03-14

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 16,65 16,65 0,00 2019-03-14

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 16,65 16,65 0,00 2019-03-14

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 21,44 21,46 -0,09 2019-03-14

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 21,44 21,46 -0,09 2019-03-14

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 21,45 21,46 -0,05 2019-03-14

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,40 7,42 -0,27 2019-03-14

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,40 7,42 -0,27 2019-03-14

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,40 7,43 -0,40 2019-03-14

MetLife FIO Oszczędnościowy kat A 17,06 17,06 0,00 2019-03-14

MetLife FIO Oszczędnościowy kat E 17,06 17,06 0,00 2019-03-14

MetLife FIO Oszczędnościowy kat I 17,31 17,31 0,00 2019-03-14

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 10,16 10,12 0,40 2019-03-14

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 10,17 10,13 0,39 2019-03-14

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 10,17 10,13 0,39 2019-03-14

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,71 7,74 -0,39 2019-03-14

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 7,71 7,74 -0,39 2019-03-14

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 7,71 7,74 -0,39 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,99 6,00 -0,17 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Polskich kat I 5,99 6,01 -0,33 2019-03-14

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 8,06 8,06 0,00 2019-03-14

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,07 8,07 0,00 2019-03-14

MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 16,76 16,77 -0,06 2019-03-14

MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 16,86 16,87 -0,06 2019-03-14

MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 16,76 16,77 -0,06 2019-03-14

MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 16,76 16,77 -0,06 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 7,95 7,95 0,00 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 7,96 7,95 0,13 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 7,96 7,95 0,13 2019-03-14

MetLife Sub Oszczędnościowy Plus kat A 15,11 15,11 0,00 2019-03-14

MetLife Sub Oszczędnościowy Plus kat E 15,11 15,11 0,00 2019-03-14

MetLife Sub Oszczędnościowy Plus kat I 15,10 15,10 0,00 2019-03-14

MetLife Sub Akcji NE kat A 7,72 7,69 0,39 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Azjat. A 11,90 11,90 0,00 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Azjat. USD A 3,13 3,13 0,16 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,93 8,95 -0,22 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD A 2,35 2,35 -0,07 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 8,94 8,96 -0,22 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 8,17 8,15 0,25 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD A 2,15 2,14 0,40 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 8,13 8,11 0,25 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 8,14 8,12 0,25 2019-03-14

MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,11 13,10 0,08 2019-03-14

MetLife Sub Obligacji Świat. USD A 3,45 3,44 0,23 2019-03-14

MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,11 13,10 0,08 2019-03-14

MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 15,61 15,59 0,13 2019-03-14

MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD A 4,11 4,09 0,28 2019-03-14

MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 15,58 15,56 0,13 2019-03-14

MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 15,60 15,58 0,13 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 13,38 13,37 0,07 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Ameryk. A USD 3,52 3,51 0,23 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Ameryk. E 13,39 13,38 0,07 2019-03-14

MetLife Sub Akcji Ameryk. I 13,41 13,40 0,07 2019-03-14

MetLife Sub Globalnych Innowacji A 10,27 10,27 0,00 2019-03-14

Metlife Sub Multistrategia A 9,87 9,87 0,00 2019-03-14

Metlife Sub Multistrategia E 9,86 9,86 0,00 2019-03-14

Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 9,73 9,73 0,00 2019-03-14

Metlife Sub Akcji Europejskich A 10,13 10,06 0,70 2019-03-14

Metlife Sub Akcji Europejskich E 10,13 10,06 0,70 2019-03-14

Allianz Sub Akcji Globalnych 123,33 122,49 0,69 2019-03-14

Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 125,24 125,71 -0,37 2019-03-14

Allianz Sub Aktywnej Alokacji 98,20 98,21 -0,01 2019-03-14

Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 112,02 111,83 0,17 2019-03-14

Allianz Sub Konserwatywny 155,24 155,24 0,00 2019-03-14

Allianz Sub Obligacji Globalnych 107,61 107,56 0,05 2019-03-14

Allianz Sub Obligacji Plus 170,85 170,81 0,02 2019-03-14

Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 144,82 144,90 -0,06 2019-03-14

Allianz Sub Selektywny 94,37 94,36 0,01 2019-03-14

Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 123,92 123,98 -0,05 2019-03-14

Allianz Sub Surowców i Energii 94,04 93,91 0,14 2019-03-14

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 96,28 96,44 -0,17 2019-03-14

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 104,08 103,97 0,11 2019-03-14

Allianz SFIO PIMCO Global Bond 101,44 101,47 -0,03 2019-03-14

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 110,85 110,75 0,09 2019-03-14

Allianz SFIO PIMCO Global Low Duration Real 100,48 100,37 0,11 2019-03-14

Allianz SFIO PIMCO Income 107,49 107,48 0,01 2019-03-14

Santander Akcji Polskich 34,79 34,76 0,09 2019-03-14

Santander Akcji Środkowej i Wsch. Europy 40,12 39,94 0,45 2019-03-14

Santander Platinum Dynamiczny 42,86 42,88 -0,05 2019-03-14

Santander Platinum Stabilny 64,39 64,42 -0,05 2019-03-14

Santander Obligacji Europejskich 81,19 81,19 0,00 2019-03-14

Santander Obligacji 22,23 22,23 0,00 2019-03-14

Santander Dłużny Krótkoterminowy 30,62 30,62 0,00 2019-03-14

Santander Akcji Tureckich 30,36 30,29 0,23 2019-03-14

Santander Stabilnego Wzrostu 32,13 32,11 0,06 2019-03-14

Santander Zrównoważony 30,92 30,91 0,03 2019-03-14

Santander Platinum Konserwatywny 65,07 65,12 -0,08 2019-03-14

Santander Obligacji Korporacyjnych 63,51 63,48 0,05 2019-03-14

Santander Akcji Małych i Średnich Spółek 49,63 49,60 0,06 2019-03-14

Santander Prestiż Akcji Polskich 1389,19 1387,67 0,11 2019-03-14

Santander Prestiż Akcji ŚiW Europy 1140,88 1132,93 0,70 2019-03-14

Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1412,21 1412,47 -0,02 2019-03-14

Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1354,57 1353,76 0,06 2019-03-14

Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1091,98 1091,94 0,00 2019-03-14

Santander Prestiż Akcji Europejskich 1226,35 1221,21 0,42 2019-03-14

Santander Prestiż Europejskich Sp. Dywidend. 1026,75 1022,07 0,46 2019-03-14

Credit Agricole Akcyjny FIO 131,30 131,11 0,14 2019-03-14

Credit Agricole Dynamiczny Pol. FIO 193,08 192,97 0,06 2019-03-14

Credit Agricole Stabilnego Wzr. FIO 254,63 254,57 0,02 2019-03-14

Credit Agricole Dłużny Krótkotermin. FIO 131,97 131,95 0,02 2019-03-14

Credit Agricole Akcji Nowej Eur.FIO 89,01 88,55 0,52 2019-03-14

Aviva Investors Globalnych Strategii 96,56 96,51 0,05 2019-03-14

Aviva Investors Niskiego Ryzyka 181,20 181,20 0,00 2019-03-14

Aviva Investors Obligacji 236,67 236,80 -0,05 2019-03-14

Aviva Investors Dłużnych Pap. Korp. 133,45 133,32 0,10 2019-03-14

Aviva Investors Obl. Dynamiczny 152,80 152,86 -0,04 2019-03-14

Aviva Investors Dochodowy 106,29 106,24 0,05 2019-03-14

Aviva Investors Kapitał Plus 167,69 167,65 0,02 2019-03-14

Aviva Investors Stabilnego Inwest. 269,92 269,81 0,04 2019-03-14

Aviva Investors Aktywnej Alokacji 121,41 120,95 0,38 2019-03-14

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 98,55 98,47 0,08 2019-03-14

Aviva Investors Zrównoważony 123,19 123,09 0,08 2019-03-14

Aviva Investors Polskich Akcji 457,95 457,23 0,16 2019-03-14

Aviva Investors Europejskich Akcji 77,05 76,56 0,64 2019-03-14

Aviva Investors Globalnych Akcji 116,07 115,56 0,44 2019-03-14

Aviva Investors Małych Spółek 134,07 133,52 0,41 2019-03-14

Aviva Investors Nowych Spółek 146,95 146,99 -0,03 2019-03-14

Aviva Investors Nowoczesnych Tech. 137,02 137,07 -0,04 2019-03-14

Aviva Investors Stabilnego Dochodu 105,60 105,59 0,01 2019-03-14

Aviva Investors Krótkoterm. Obligacji 1496,16 1496,26 -0,01 2019-03-14

Aviva Investors Dłużny 1762,85 1763,92 -0,06 2019-03-14

Aviva Investors Papierów Nieskarb. 1582,53 1582,21 0,02 2019-03-14

Aviva Investors Akcyjny 2526,80 2520,92 0,23 2019-03-14

Aviva Investors Sp. Dywidendowych 133,81 133,62 0,14 2019-03-14

GAMMA 258,40 258,36 0,02 2019-03-14

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. 88,37 88,05 0,36 2019-03-14

GAMMA Akcyjny 93,04 92,79 0,27 2019-03-14

GAMMA Obligacji Korporacyjnych 141,31 141,29 0,01 2019-03-14

GAMMA Papierów Dłużnych 242,86 242,91 -0,02 2019-03-14

GAMMA PLUS 192,77 192,75 0,01 2019-03-14

GAMMA Stabilny 259,11 258,87 0,09 2019-03-14

mFundusz Oszczędnościowy (kat.A) 169,51 169,48 0,02 2019-03-14

mFundusz Oszczędnościowy (kat.B) 171,17 171,15 0,01 2019-03-14

SIGMA Obligacji Plus 106,88 106,89 -0,01 2019-03-14

PKO Obligacji Skarbowych 2187,78 2187,51 0,01 2019-03-14

PKO Papierów Dłużnych Plus 172,68 172,72 -0,02 2019-03-14

PKO Papierów Dłużnych USD 108,29 108,38 -0,08 2019-03-14

PKO Obligacji Długoterminowych 214,73 214,82 -0,04 2019-03-14

PKO Stabilnego Wzrostu 162,38 162,24 0,09 2019-03-14

PKO Strategicznej Alokacji 97,14 97,14 0,00 2019-03-14

PKO Zrównoważony 140,22 139,97 0,18 2019-03-14

PKO Akcji Plus 91,16 90,88 0,31 2019-03-14

PKO Akcji Nowa Europa 103,52 103,81 -0,28 2019-03-14

PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 247,59 247,14 0,18 2019-03-14

PKO Surowców Globalny 125,45 126,38 -0,74 2019-03-14

PKO Technologii i Innowacji Globalny 267,42 267,08 0,13 2019-03-14

PKO Dóbr Luksusowych Globalny 196,00 195,54 0,24 2019-03-14

PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 88,87 88,33 0,61 2019-03-14

PZU Akcji KRAKOWIAK 83,52 83,42 0,12 2019-03-14

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 39,61 39,58 0,08 2019-03-14

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 204,66 204,64 0,01 2019-03-14

PZU Akcji Rynków Wschodzących 119,96 120,23 -0,22 2019-03-14

PZU Akcji Spółek Dywidendowych 103,60 103,58 0,02 2019-03-14

PZU Aktywny Akcji Globalnych 45,56 45,52 0,09 2019-03-14

PZU Dłużny Aktywny 53,49 53,52 -0,06 2019-03-14

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 132,97 132,74 0,17 2019-03-14

PZU FIO Ochrony Majątku 61,44 61,45 -0,02 2019-03-14

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,36 51,34 0,04 2019-03-14

PZU Innowacyjnych Technologii 35,22 35,22 0,00 2019-03-14

PZU Medyczny 67,03 67,08 -0,07 2019-03-14

PZU Oszczędnościowy 78,81 78,78 0,04 2019-03-14

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 169,00 169,06 -0,04 2019-03-14

PZU SEJF+ 65,01 65,00 0,02 2019-03-14

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 124,96 125,04 -0,06 2019-03-14

PZU Zrównoważony 71,11 71,12 -0,01 2019-03-14

SUPERFUND AKCJI EUR 163,55 163,35 0,12 2019-03-14

SUPERFUND AKCJI 703,52 702,49 0,15 2019-03-14

SUPERFUND AKCJI USD 185,05 184,49 0,30 2019-03-14

SUPERFUND AKCYJNY 88,93 88,82 0,12 2019-03-14

SUPERFUND ALTERNATYWNY 83,08 83,08 0,00 2019-03-14

SUPERFUND BLUE EUR 109,23 109,03 0,18 2019-03-14

SUPERFUND BLUE 469,84 468,90 0,20 2019-03-14

SUPERFUND BLUE USD 123,58 123,15 0,35 2019-03-14

SUPERFUND GoldFuture EUR 111,91 110,82 0,98 2019-03-14

SUPERFUND GoldFuture PLN 481,37 476,58 1,01 2019-03-14

SUPERFUND GoldFuture USD 126,62 125,16 1,17 2019-03-14

SUPERFUND GREEN EURO 179,26 178,95 0,17 2019-03-14

SUPERFUND GREEN 771,09 769,61 0,19 2019-03-14

SUPERFUND GREEN USD 202,82 202,12 0,35 2019-03-14

SUPERFUND OBLIGACYJNY 109,96 110,00 -0,04 2019-03-14

SUPERFUND Oszczędnościowy 116,14 116,12 0,02 2019-03-14

SUPERFUND Oszczędnościowy Plus EUR 385,36 385,39 -0,01 2019-03-14

SUPERFUND Oszczędnościowy Plus 1657,64 1657,41 0,01 2019-03-14

SUPERFUND Oszczędnościowy Plus USD 436,01 435,28 0,17 2019-03-14

SUPERFUND RED EURO 129,47 129,01 0,36 2019-03-14

SUPERFUND RED 556,91 554,82 0,38 2019-03-14

SUPERFUND RED USD 146,49 145,71 0,54 2019-03-14

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 15,22 15,20 0,13 2019-03-14

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 65,48 65,37 0,17 2019-03-14

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 17,22 17,17 0,29 2019-03-14

SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 15,02 15,00 0,13 2019-03-14

SUPERFUND TREND PLUS POW ST 64,63 64,51 0,19 2019-03-14

SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 17,00 16,94 0,35 2019-03-14

SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 15,27 15,25 0,13 2019-03-14

SUPERFUND TREND PLUS POW INT 65,69 65,57 0,18 2019-03-14

SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 17,28 17,22 0,35 2019-03-14

SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,93 19,89 0,20 2019-03-14

SUPERFUND TREND Podstawowy 85,71 85,54 0,20 2019-03-14

SUPERFUND TREND Podstawowy USD 22,54 22,47 0,31 2019-03-14

SUPERFUND Ucits Green EUR 100,00 100,00 0,00 2019-03-14

BNP PARIBAS FIO AKCJI 146,55 146,31 0,16 2019-03-14

BNP PARIBAS FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 130,49 130,54 -0,04 2019-03-14

BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 145,90 145,85 0,03 2019-03-14

ESALIENS Oszczędnościowy(A) 275,99 276,00 0,00 2019-03-14

ESALIENS Obligacji (A) 291,15 291,35 -0,07 2019-03-14

ESALIENS Senior FIO (A) 285,59 285,54 0,02 2019-03-14

ESALIENS Strateg (A) 208,58 208,46 0,06 2019-03-14

ESALIENS Akcji (A) 356,01 354,87 0,32 2019-03-14

MILLENNIUM Akcji Sub 198,27 198,00 0,14 2019-03-14

MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 146,78 146,66 0,08 2019-03-14

MILLENNIUM Dynamicznych Sp. Sub 86,61 86,60 0,01 2019-03-14

MILLENNIUM Istrumentów dłużnych Sub 108,85 108,87 -0,02 2019-03-14

MILLENNIUM Obligacji Klasyczny Sub 185,95 185,93 0,01 2019-03-14

MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 141,48 141,42 0,04 2019-03-14

Noble Fund Akcji 119,93 119,93 0,00 2019-03-14

Noble Fund Małych i Średnich Spółek 92,60 92,73 -0,14 2019-03-14

Noble Fund Global Return 108,13 107,99 0,13 2019-03-14

Noble Fund Mieszany 137,67 137,75 -0,06 2019-03-14

Noble Fund Obligacji 112,29 112,32 -0,03 2019-03-14

Noble Fund Oszczednosciowy 145,01 144,99 0,01 2019-03-14

Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 139,74 139,53 0,15 2019-03-14

Noble Fund Timingowy 140,63 140,48 0,11 2019-03-14

Noble Fund Africa and Frontier 51,25 51,53 -0,54 2019-03-14

Open Finance Akcji 104,81 104,74 0,07 2019-03-14

Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 139,13 139,10 0,02 2019-03-14

Open Finance Aktywnej Alokacji 85,03 84,88 0,18 2019-03-14

Open Finance Obligacji 109,85 109,87 -0,02 2019-03-14

Open Finance Oszczednosciowy 113,66 113,67 -0,01 2019-03-14

Open Finance Stabilnego Wzrostu 96,93 96,85 0,08 2019-03-14

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 71,60 71,58 0,03 2019-03-14

QUERCUS Ochrony Kapitału 150,17 150,17 0,00 2019-03-14

QUERCUS Obligacji Skarbowych 74,29 74,32 -0,04 2019-03-14

QUERCUS Stabilny 103,12 103,33 -0,20 2019-03-14

QUERCUS Global Balanced 128,64 128,91 -0,21 2019-03-14

QUERCUS Agresywny 148,90 148,89 0,01 2019-03-14

QUERCUS Global Growth 94,76 95,15 -0,41 2019-03-14

QUERCUS Gold 49,24 49,79 -1,10 2019-03-14

QUERCUS lev 75,34 75,14 0,27 2019-03-14

QUERCUS short 64,49 64,57 -0,12 2019-03-14

SKARBIEC TFI

SKARBIEC Akcja 314,78 312,47 0,74 2019-03-13

SKARBIEC Globalny MiŚ Spółek 205,87 205,01 0,42 2019-03-13

SKARBIEC TOP Brands 184,21 184,23 -0,01 2019-03-13

SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 36,16 36,13 0,08 2019-03-13

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 159,75 159,65 0,06 2019-03-13

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 183,04 183,00 0,02 2019-03-13

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 119,46 118,76 0,59 2019-03-13

SKARBIEC Konserwatywny 352,51 352,54 -0,01 2019-03-13

SKARBIEC Market Neutral 137,00 137,23 -0,17 2019-03-13

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 93,42 92,99 0,46 2019-03-13

SKARBIEC Obligacja 321,59 321,25 0,11 2019-03-13

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 137,82 137,59 0,17 2019-03-13

SKARBIEC Rynków Wschodzących 8,16 8,16 0,00 2019-03-13

SKARBIEC Rynków Surowcowych 45,24 44,96 0,62 2019-03-13

SKARBIEC Spółek Wzrostowych 119,05 118,98 0,06 2019-03-13

SKARBIEC III Filar 167,13 166,25 0,53 2019-03-13

SKARBIEC Waga 308,17 306,43 0,57 2019-03-13

</TAB>

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

 

abs/ amp/