Skrót wiadomości - piątek, 15 marca, 17. 35

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.03. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2019 r. wzrosły rdr o 1,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,4 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 0,7 proc., a mdm spadły o 0,2 proc.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce, spadł w marcu o 0,6 pkt. mdm - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Ceny liczone według HICP w Polsce w lutym 2019 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 1,3 proc. wobec wzrostu o 0,6 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 0,7 proc. - podał Eurostat.

Inflacja w marcu wzrośnie do 1,6 proc. z 1,3 proc. w lutym - oceniają analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, komentujący dane GUS.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,5 proc. w II w ujęciu rdr - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w II wyliczeniu.

Bank Japonii utrzymał ujemne stopy procentowe - poinformował bank w komunikacie. BoJ zachował też bez zmian swój forward guidance dla stóp procentowych.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w marcu spadł do 3,7 pkt. z 8,8 pkt. w lutym - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York).

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, wyniósł w marcu 97,8 pkt. - podano we wstępnym wyliczeniu.

Produkcja przemysłowa w USA w II wzrosła o 0,1 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna (Fed). Oczekiwano +0,4 proc. mdm, wobec -0,4 proc. w lutym, po rewizji z -0,6 proc. Natomiast przetwórstwo przemysłowe spadło w II o 0,4 proc. Prognozowano +0,1 proc., wobec -0,5 proc., po korekcie z -0,9 proc.

BUDŻET, DŁUG

Punkt dotyczący nowej matrycy VAT został w piątek zdjęty z porządku obrad Sejmu, tuż przed głosowaniem wniosków opozycji o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu. Krytykę opozycji wywołuje proponowane opodatkowanie 23-proc. stawką VAT napojów.

Według szacunków w 2018 r. luka VAT w Polsce wyniosła 1,1 proc. PKB - powiedział w piątek w Sejmie wiceminister finansów Filip Świtała.

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lutego 2019 r. wyniósł łącznie 5.139,9 mln euro, czyli 22.163,2 mln zł - podało MF w komunikacie. Na koniec stycznia stan ten wynosił łącznie 5.620,6 mln euro, czyli 24.057,2 mln zł.

GIEŁDA

Indeksy GPW zakończyły piątkowe notowania wzrostami, przy łącznych obrotach na poziomie 2,2 mld zł. W końcówce sesji obroty oraz zmienność wzrosły - w piątek wygasła bowiem marcowa seria kontraktów terminowych.

WIG20 wzrósł o 1,16 proc. - była to jedna z największych zwyżek wśród europejskich indeksów. Na koniec dnia indeks wyniósł 2.346,3 pkt. i znalazł się najwyżej od 26 lutego. Od początku roku WIG 20 notuje wzrost o 3,1 proc.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 14,4 pkt. proc. do 44,4 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego spadł o 12 pkt. proc. i wyniósł 37,1 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

SPÓŁKI

Zarząd Dino Polska nie spodziewa się, by spółka wypłaciła dywidendę z zysku za 2018 rok, ze względu na planowane inwestycje - poinformował prezes Szymon Piduch.

Dino Polska liczy na co najmniej utrzymanie w 2019 roku ubiegłorocznej dynamiki sprzedaży porównywalnej (LFL) - poinformował prezes Szymon Piduch. Spółka planuje wzrost rentowności EBITDA w 2019 roku.

JSW zakłada w 2019 roku wzrost wydatków inwestycyjnych o kilkaset milionów złotych z 1,65 mld zł w 2018 roku - poinformował prezes JSW Daniel Ozon.

JSW planuje w 2019 roku kilkuprocentowy wzrost produkcji węgla - poinformował na piątkowej konferencji prasowej prezes JSW Daniel Ozon. Spółka planuje też wzrost udziału węgla koksowego w produkcji o kilka punktów powyżej 70 proc.

JSW podtrzymuje zainteresowanie aktywami Praire Mining, do końca kwietnia chce podpisać term sheet w sprawie przejęcia kontroli nad tą spółką - poinformował prezes JSW Daniel Ozon.

JSW zakłada w 2019 roku wzrost wydatków inwestycyjnych o kilkaset milionów złotych z 1,65 mld zł w 2018 roku - poinformował prezes JSW Daniel Ozon.

JSW do końca kwietnia chce podpisać porozumienie z konsorcjum banków i EBI na finansowanie inwestycji proekologicznych - poinformował prezes JSW Daniel Ozon. Spółka nie planuje już emisji akcji, o której niedawno mówiła.

JSW nie planuje wzrostu funduszu płac w 2019 roku, będzie on na ubiegłorocznym poziomie, kiedy wyniósł 3,5 mld zł - poinformował prezes JSW Daniel Ozon.

JSW spodziewa się, że 2019 rok będzie dobry, zarówno pod względem wydobycia węgla, jak i cen węgla koksowego i koksu - poinformował prezes JSW Daniel Ozon.

Tauron obniżył szacunek zysku EBITDA w IV kw. '18 do 403 mln zł, strata netto wynieść ma 648 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Cyfrowego Polsatu zamierza w okresie 2019-2021 zarekomendować wypłatę dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 2,79 zł na akcję, w trzech równych kwotach, po co najmniej 0,93 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Lisala i Echo Partners rozpoczynają przegląd opcji strategicznych związanych z ich inwestycją w Echo Investment i dalszym rozwojem działalności spółki - podało Echo Investment w komunikacie.

Ronson Development uruchamia przedsprzedaż 138 lokali w ramach warszawskiego projektu Ursus Centralny - poinformował deweloper w komunikacie prasowym. W ramach całej inwestycji powstać ma docelowo 1.600 mieszkań.

Dariusz Działkowski oraz Tomasz Gillner-Gorywoda złożyli rezygnacje z funkcji członków Cyfrowego Polsatu z dniem 31 marca 2019 roku bez podania przyczyn - poinformowała spółka w komunikacie.

Skonsolidowana EBITDA PKP Cargo w IV kw. '18 wyniosła 205,4 mln zł i była wyższa niż przed rokiem o 20,5 proc.- wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie szacunkowych danych opublikowanych przez spółkę. Strata netto firmy w IV kw. sięgnęła 10,4 mln zł, wobec 30 mln zł zysku przed rokiem.

Zarząd Atremu zgodził się na sprzedaż przez założycieli uprzywilejowanych akcji spółki w odpowiedzi na wezwanie Immobile - podał Atrem w komunikacie.

KGHM nie planuje sprzedaży Sierra Gorda - poinformował w piątek prezes Marcin Chludziński.

KGHM rozmawia z potencjalnymi partnerami o projekcie Victoria w kanadyjskim Zagłębiu Sudbury - poinformował wiceprezes KGHM Paweł Gruza.

Polityka dywidendowa KGHM pozostaje bez zmian - poinformował w piątek dziennikarzy prezes KGHM Marcin Chludziński. Dodał, że dywidenda powinna być balansem między potrzebami inwestycyjnymi a interesem akcjonariuszy.

KGHM myśli o włączaniu kolejnych obszarów górniczych do planów inwestycyjnych - poinformował prezes spółki Marcin Chludziński.

Zarząd X-Trade Brokers DM rekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2018 rok łącznie 0,52 zł na akcję. Uwzględniając wypłaconą w grudniu zaliczkę w kwocie 0,35 zł na akcję, do wypłaty w 2019 roku pozostałoby 0,17 zł - podała spółka w komunikacie.

ES-System szacuje, że w IV kwartale 2018 roku strata netto grupy wyniosła ok. 0,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej spółka miała 2,2 mln zysku - poinformował ES-System w komunikacie.

Projekt Selvity został wybrany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania kwotą 39,5 mln zł - wynika z listy rankingowej opublikowanej na stronie NCBiR. Projekt dotyczy nowej terapii celowanej nowotworów z delecją genu MTAP. Całkowity koszt projektu Selvity to 67,9 mln zł.

Akcjonariusze J.W. Construction zdecydowali o upoważnieniu zarządu do skupu do 17.771.888 akcji własnych, stanowiących do 20 proc. kapitału zakładowego spółki - poinformowała spółka w uchwałach po NWZ.

PA Nova utworzy rezerwę w wysokości ok. 9,47 mln zł na prognozowaną stratę na kontrakcie realizowanym dla Dr. Schumacher GmbH - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

Umocnienie złotego do euro jest możliwe, jeśli dane z polskiej gospodarki pokażą niższe od oczekiwań spowolnienie gospodarcze, jednak pole do wahań EUR/PLN jest ograniczone - oceniają ekonomiści. Dodają, że spadki rentowności krajowych obligacji powstrzymują oczekiwania na czwartkową aukcję zamiany.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,3037 - poinformował NBP.

TOWARY

Ropa naftowa w USA mocno zyskała w tym tygodniu - surowiec zdrożał jak na razie o 4,6 proc. To najmocniejszy tygodniowy wzrost cen ropy od miesiąca. Tymczasem kraje OPEC+ będą się zastanawiać w ten weekend, co robić dalej, aby ograniczyć nadpodaż ropy na globalnych rynkach paliw w 2019 roku - podają maklerzy.

Miedź na giełdzie metali w Szanghaju różnie zareagowała po ogłoszeniu przez Chiny cięcia podatku VAT dla przedsiębiorców od 1 kwietnia. Metal staniał o 1,4 proc. do 48.620 junaów za tonę, w kontraktach na kwiecień - informują maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Lutowy odczyt inflacji potwierdza, że inflacja, również bazowa, w 2019 r. będzie rosnąć, lecz ukształtuje się poniżej celu NBP - uważają ekonomiści. Ich zdaniem, przeszacowanie koszyka inflacji w kilku miejscach zaskakuje i może wskazywać na rosnące możliwości konsumpcyjne gospodarstw domowych.

Jakość kredytów wszystkich rodzajów pozostaje stabilna, ale niepokoi przechodzenie ryzyka między portfelami bankowym i pożyczkowym - ocenia w materiale analitycznym Biuro Informacji Kredytowej.

W najbliższych dniach można spodziewać się dalszych wzrostów cen paliw na stacjach benzynowych - oceniają autorzy raportu e-petrol.

W najbliższych dniach ceny paliw na stacjach benzynowych pozostaną stabilne, w górę mogą zaś pójść ceny autogazu - prognozują analitycy BM Reflex.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, która zakłada poszerzenie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o nadzór nad rynkiem sekurytyzacyjnym.

Liczba nowo zarejestrowanych samochodów osobowych w lutym w Polsce wyniosła 43.764, tj. wzrosła o 3,9 proc. rdr - wynika z szacunków europejskiego stowarzyszenia producentów motoryzacyjnych ACEA.

GPW Benchmark od 1 kwietnia rozszerza zakres danych przekazywanych przez uczestników fixingu WIBOR/WIBID w związku z pracami analitycznymi w ramach dostosowania metodologii krajowych stawek referencyjnych do wymogów rozporządzenia BMR - poinformowano w komunikacie.

Posłowie zaakceptowali w piątek wszystkie poprawki Senatu do noweli Prawa telekomunikacyjnego, która ma m.in. ułatwić wdrożenie technologii 5G w Polsce. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Sejm uchwalił w piątek ustawę dot. uregulowania niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w przypadku tzw. twardego brexitu. Kwestie te dotyczą m.in. Polaków, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii, a chcą pracować w Polsce.

Zabezpieczenie interesów polskich klientów brytyjskich instytucji finansowych w razie twardego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zakłada ustawa, którą w piątek przyjął Sejm.

Sejm uchwalił w piątek rządową ustawę dotyczącą m.in. zasad pobytu Brytyjczyków w Polsce w razie tzw. bezumownego brexitu. W projekcie znalazły się m.in. przepisy o zasiłkach dla bezrobotnych obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce i dla Polaków, którzy pracowali na terenie Wielkiej Brytanii.

Chiński parlament uchwalił w piątek w formalnym głosowaniu nowe prawo o inwestycjach zagranicznych, mające złagodzić obawy zagranicznego biznesu dotyczące chińskiego środowiska inwestycyjnego; prawo wejdzie w życie w 2020 roku - podała chińska agencja Xinhua.

Chiński parlament uchwalił w piątek nowe prawo o inwestycjach zagranicznych. Przy jego tworzeniu uwzględniono niektóre zalecenia Izby Handlowej UE w Chinach, ale część zastrzeżeń pozostała nierozwiązana - napisała izba w komunikacie przesłanym PAP.

Brytyjska firma Tempus ogłosiła, że zaskarżyła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości decyzję Komisji Europejskiej, zatwierdzającą schemat polskiego rynku mocy. Tempus zarzuca Komisji niedostateczne zbadanie polskich regulacji pod kątem pomocy publicznej.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia wpłynął w piątek wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie Michała Lisieckiego, wydawcy czasopism "Wprost" i "Do Rzeczy". Dzień wcześniej usłyszał on zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

W sobotę w Katowicach odbędzie się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego - poinformowała w piątek rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Sejm przyjął w piątkowym głosowaniu przedstawioną w czwartek informację szefa MSZ Jacka Czaputowicza o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 r. Jej odrzucenia chcieli posłowie opozycji.

Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) w marcu wzrosło do 44 proc. z 40 proc. w lutym, a poparcie dla Platformy Obywatelskiej wzrosło do 20 proc. z 15 proc. - wynika z marcowego sondażu CBOS. Poparcie dla partii Wiosna spadło o 6 pkt. proc. do 4 proc.

Utworzenie Funduszu Polskiej Nauki, czyli nowego mechanizmu finansowania badań naukowych i prac rozwojowych - zakłada ustawa uchwalona na piątkowym posiedzeniu Sejmu. Fundusz ma powstać w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nowe zasady kontroli wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego przewiduje ustawa, którą uchwalił w piątek Sejm. Nowela przekazuje dodatkowe uprawnienia nadzoru nad doradcami ministrowi sprawiedliwości.

Sejm przyjął w piątek nowelę ustaw dotyczących uprawnień kombatantów i osób represjonowanych. Zakłada ona m.in. przyznanie inwalidom wojennym prawa do dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej i poszerzenie katalogu uprawnień przysługujących tzw. żołnierzom-górnikom.

Ruch Kukiz'15 zawarł porozumienie ze stowarzyszeniem "Stop Bankowemu Bezprawiu" - poinformował w piątek lider ruchu Paweł Kukiz. Członkowie stowarzyszenia mają wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Kukiz'15.

"Nie podnoście nam temperatury" - krzyczało kilka tysięcy uczniów i nauczycieli stołecznych szkół idąc ulicami Warszawy w Młodzieżowym strajku klimatycznym. Marsz miał za zadanie zwrócenie uwagi polityków i społeczeństwa na problem zmian klimatycznych.

Umorzenie postępowania w sprawie księdza w 2001 r. na tamtym etapie w moim przekonaniu było słuszne; zresztą taką decyzję podjął niezależny prokurator - powiedział Stanisław Piotrowicz po odrzuceniu przez komisję sprawiedliwości wniosku o odwołanie go z funkcji przewodniczącego.

Świętokrzyscy policjanci zabezpieczyli ponad 55 ton niebezpiecznych odpadów składowanych nielegalnie na terenie jednej z kopalni w powiecie kieleckim. W sprawie zatrzymano cztery osoby - poinformował w piątek Damian Janus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Co najmniej 49 osób zginęło, a 48 zostało rannych, w tym 25 - ciężko, w piątek w atakach terrorystycznych na meczety w Christchurch na wschodzie Nowej Zelandii. Premier Jacinda Ardern poinformowała, że w kraju wprowadzono najwyższy poziom zagrożenia bezpieczeństwa.

W Nowej Zelandii ogłoszono najwyższy poziom zagrożenia bezpieczeństwa - poinformowała w piątek premier tego kraju Jacinda Ardern po ataku na meczety w Christchurch na wschodzie, w których zginęło 40 osób, a ponad 20 zostało ciężko rannych.

Premier Holandii Mark Rutte poinformował w piątek po spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, że zawarta w listopadzie umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE jest "jedynym porozumieniem, które jest na stole".

Władze Francji i Wielkiej Brytanii podjęły dodatkowe środki w celu wzmocnienia bezpieczeństwa w rejonie miejsc kultu religijnego po krwawych atakach na dwa meczety w Christchurch na wschodzie Nowej Zelandii, w których zginęło 49 osób.

Źródło brytyjskiej telewizji Sky News poinformowało w piątek, że północnoirlandzka Demokratyczna Partii Unionistów (DUP) prowadzi "znaczące rozmowy" z brytyjskim rządem na temat ewentualnego poparcia umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w piątek w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem - poinformowała na Twitterze kancelaria premiera.

PiS oddalił Polskę od Unii Europejskiej - pisze przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w piątek w "Sueddeutsche Zeitung". Obiecuje, że po zwycięstwie wyborczym opozycji kraj wróci do pełnej współpracy.

Francuscy eksperci rozpoczęli w piątek analizę czarnych skrzynek Boeinga 737 MAX, który w niedzielę rozbił się w Etiopii. W szczególności spróbują ustalić, czy przyczyna katastrofy była taka sama jak w przypadku tej, do której doszło w październiku w Indonezji.

Jeśli Fidesz premiera Viktora Orbana nie zostanie wyrzucony z Europejskiej Partii Ludowej (EPL), to z tego ugrupowania może odejść kilka lub nawet kilkanaście innych partii, które chcą usunięcia węgierskiego ugrupowania - uważa europoseł Ryszard Czarnecki (PiS).

Szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo ostrzegł w piątek, że USA wprowadzą ograniczenia wizowe dla osób odpowiedzialnych za jakiekolwiek śledztwa Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) wobec Amerykanów.

Szef Huawei na Europę Zachodnią zadeklarował w piątek w wywiadzie dla dziennika "Handelsblatt", że jego korporacja mogłaby podpisać z rządem Niemiec umowę antyszpiegowską. Zapewnił, że firma nigdy nie umożliwi dostępu do swoich urządzeń chińskiemu rządowi.

(PAP Biznes)

osz/ asa/ gor/