Enea zawiązała 79 mln zł rezerw, zysk netto w '18 sięgnął 719 mln zł

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.03. Warszawa (PAP) - Enea zawiązała 79 mln zł rezerw uwzględniających wpływ zmiany ustawy o podatku akcyzowym - poinformowała Enea w komunikacie. Po uwzględnieniu rezerwy spółka szacuje skonsolidowany zysk netto w 2018 roku na 719 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na 687 mln zł.

Enea szacuje, że jej skonsolidowane przychody netto w 2018 roku wyniosły 12,67 mld zł, EBITDA 2,35 mld zł, EBIT 1,04 mld zł.

W poszczególnych obszarach grupa miała EBITDĘ na poziomie: 470 mln zł w wydobyciu, 869 mln zł w wytwarzaniu, 1,11 mld zł w dystrybucji. W obrocie EBITDA grupy była w zeszłym roku ujemna i sięgnęła -76 mln zł.

Enea podała, że oszacuje wpływ na swoje wyniki wydanego kilka dni temu projektu rozporządzenia ministra energii w sprawie sposobu obliczania kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia po ogłoszeniu dokumentu w wersji ostatecznej.

Ostateczne wyniki za 2018 rok Enea poda 21 marca. (PAP Biznes)

pr/