PKP Cargo ma zgodę RN na zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych łącznie na max. 500 mln zł

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.04. Warszawa (PAP) - Rada Nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na zawarcie z Bankiem Pekao SA dwóch umów na kredyty inwestycyjne do łącznej maksymalnej wysokości 250 mln zł, a także dwóch umów kredytowych z BGK o takiej samej wartości - podała spółka w komunikacie.

Spółka poinformowała, że kredyty inwestycyjne zostaną "przeznaczone na finansowanie i/lub refinansowanie planu inwestycyjnego i/lub finansowanie i/lub refinansowanie akwizycji/przejęć".

W komunikacie podano, że kredyty będą dostępne od daty zawarcia umów do dnia 31 grudnia 2019 r.

"Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty kredytów w ratach na warunkach określonych w umowach, przy czym całkowita spłata kredytów powinna nastąpić najpóźniej do dnia 20 grudnia 2024 r. Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania kredytów jest równa zmiennej stopie WIBOR powiększonej o marżę banku" - napisano w komunikacie.

W grudniu 2018 roku prezes spółki Czesław Warsewicz w wywiadzie dla PAP Biznes mówił, że Grupa PKP Cargo, która przejęła niedawno słoweńskiego przewoźnika kolejowego Primol-Rail liczy, że w 2019 roku będzie mogła pochwalić się kolejnymi akwizycjami. (PAP Biznes)

ana/