Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2019-04-16

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2019-04-16 - 2019-04-22

WTOREK, 16 KWIETNIA

10:00 - GUS - Komunikat w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2013-2018

11:00 - Niemcy - Wskaźnik ZEW (oczekiwania) (4/2019)

11:00 - Niemcy - Wskaźnik ZEW (syt. bieżąca) (4/2019)

11:00 - UE - Indeks ZEW (4/2019)

14:00 - NBP - Polska - Inflacja bazowa r/r (3/2019)

15:15 - USA - Produkcja przemysłowa m/m (3/2019)

ŚRODA, 17 KWIETNIA

04:00 - Chiny - PKB (I/2019)

04:00 - Chiny - Produkcja przemysłowa (3/2019)

06:30 - Japonia - Produkcja przemysłowa (2/2019)

09:30 - WIELTON - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Podsumowanie wyników finansowych Wielton S.A. po IV kwartale 2018 roku.

10:00 - EXATEL - Konferencja prasowa

Warszawa. Spotkanie dotyczące podsumowania wyników finansowych za 2018 rok oraz bieżących informacji za 1 kwartał 2019 roku.

10:00 - UE - Stan rachunku obrotów bieżących (2/2019)

10:00 - GUS - Kwartalne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (I/2019)

10:00 - GUS - Polska - Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach (3/2019)

10:00 - GUS - Polska - Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w zł (3/2019)

10:00 - GUS - Polska: Dane dotyczące koniunktury konsumenckiej (4/2019)

10:00 - FAMUR - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Grupy FAMUR przedstawi wyniki finansowe za rok 2018.

10:30 - Wielka Brytania - CPI (3/2019)

11:00 - ZPP - Konferencja prasowa

Warszawa. Prezentacja raportu: "Założenia do Strategii Rozwoju Energetyki w Polsce"

11:00 - UE - Bilans handlowy (2/2019)

14:30 - USA - Bilans handlowy (2/2019)

CZWARTEK, 18 KWIETNIA

02:30 - Japonia - PMI w przemyśle wg Nikkei (szacunek) (4/2019)

09:30 - Markit - Niemcy - PMI w przemyśle wg Markit (szacunek) (4/2019)

09:30 - Markit - Niemcy - PMI w usługach wg Markit (szacunek) (4/2019)

10:00 - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Podsumowanie wyników finansowych Grupy Gobarto, planów na przyszłość oraz obecnej sytuacji i prognoz na rynku mięsa i trzody chlewnej.

10:00 - GUS - Polska - Ceny Produkcji (PPI) (3/2019)

10:00 - GUS - Polska - Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (3/2019)

10:00 - Markit - UE - PMI composite wg Markit (szacunek) (4/2019)

10:00 - Markit - UE - PMI w przemyśle wg Markit (szacunek) (4/2019)

10:00 - Markit - UE - PMI w usługach wg Markit (szacunek) (4/2019)

10:00 - ESOTIQ - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Prezentacja wyników finansowych Spółki ESOTIQ&HENDERSON S.A. za 2018 r.

10:30 - Wielka Brytania - sprzedaż detaliczna (3/2019)

14:00 - NBP - Polska - Minutki z posiedzenia RPP (2019)

14:30 - USA - Sprzedaż detaliczna m/m (3/2019)

14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

14:30 - USA - Wskaźnik Philadelphia Fed (4/2019)

15:45 - Markit - USA - PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) (4/2019)

15:45 - Markit - USA - PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) (4/2019)

15:45 - Markit - USA - PMI dla usług wg Markit (wstępny) (4/2019)

16:00 - USA - Zapasy w biznesie m/m (2/2019)

- MASSMEDICA S.A. - Debiut na giełdzie

Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 85.000 akcji serii B oraz 129.899 akcji serii C zwykłych na okaziciela spółki MASSMEDICA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł.

- Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Konferencja prasowa

Warszawa. Prezentacja najnowszego raportu IQVIA pt. "Jak wspierać rozwój przemysłu farmaceutycznego - doświadczenia innych krajów".

PIĄTEK, 19 KWIETNIA

01:30 - Japonia - CPI (3/2019)

10:00 - GUS - Polska - Dane dotyczące koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach (4/2019)

14:00 - NBP - Polska - Przewidywane obciążenia aktywów i pasywów (3/2019)

14:30 - USA - Liczba rozpoczętych budów (3/2019)

14:30 - USA - Liczba wydanych pozwoleń na budowę (3/2019)

- Moody's - Agencja Moody's ogłosi swój najnowszy rating dla Polski.

PONIEDZIAŁEK, 22 KWIETNIA

16:00 - USA - Sprzedaż domów na rynku wtórnym m/m (3/2019)

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)