MF liczy jednorazowe dochody sektora w '19 w wys. 5,7 mld zł i 17,8 mld zł w '20 - APK

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.04. Warszawa (PAP) - MF liczy jednorazowe dochody sektora w 2019 roku w wysokości 5,7 mld zł, 17,8 mld zł w 2020 r. i 12,0 mld zł w 2021 r. - podano w Aktualizacji Planu Konwergencji.

"W horyzoncie Programu znaczący wpływ na wynik sektora będą miały prezentowane niżej działania o charakterze jednorazowym: leżąca w zakresie właściwości ministra właściwego ds. środowiska i ministra właściwego ds. energii sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, leżące w zakresie właściwości ministra właściwego ds. informatyzacji rozdysponowanie zasobów częstotliwości z pasm 3,7 GHz, 26 GHz oraz 800 MHz, a także jednorazowa opłata przekształceniowa związana z przebudową modelu funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych" - napisano. (PAP Biznes)

map/ ana/