Saldo sektora finansów publ. wyniesie -1,7 proc. PKB w '19, +0,2 proc. w '20 - APK

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.04. Warszawa (PAP) - Sektor instytucji rządowych i samorządowych w 2019 r. będzie ujemne i wyniesie minus 1,7 proc. PKB, zaś w 2020 r. będzie dodatnie w wysokości plus 0,2 proc. PKB - przewiduje Ministerstwo Finansów w Aktualizacji Programu Konwergencji.

Prognozy MF dotyczące salda instytucji rządowych i samorządowych (w proc. PKB)

<TAB>

2018 2019 2020 2021 2022

Sektor instytucji rządowych i samorządowych -0,4 -1,7 0,2 -0,3 -0,6

Sektor instytucji rządowych i samorządowych bez one -off -0,4 -1,7 -0,9 -0,5 -0,7

Podsektor rządowy -0,6 -1,3 -0,6 0,1 -0,7

</TAB>

Porównanie kwietniowej APK z ubiegłorocznymi prognozami

<TAB>

2018 2019 2020 2021 2022

Wzrost PKB (%)

Program 2018 3,8 3,8 3,7 3,6

Obecna aktualizacja 5,1 4,0 3,7 3,4 3,3

Wynik sektora (% PKB)

Program 2018 -2,1 -1,5 -1,1 -0,7

Obecna aktualizacja -0,4 -1,7 0,2 0,3 -0,6

Dług (% PKB)

Program 2018 50,4 50,4 48,7 46,0

Obecna aktualizacja 48,9 47,9 46,0 42,9 40,6

</TAB>

(PAP Biznes)

mj/ pat/ map/ ana/