MF spodziewa się, że wpływy z opłaty przekształceniowej wyniosą 19,3 mld zł - APK

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.04. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów spodziewa się, że wpływy z opłaty przekształceniowej wyniosą 19,3 mld zł - wynika z Aktualizacji Planu Konwergencji.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia projektu likwidacji OFE. Środki ulokowane w OFE mają trafić na prywatne indywidualne konta emerytalne lub do ZUS, a przy przeniesieniu środków do IKE zostanie pobrana opłata przekształceniowa w wysokości 15 proc. wartości środków.

MF podaje, że opłata przekształceniowa zostanie, według metodyki ESA2010, zaklasyfikowana jako dochód podsektora ubezpieczeń społecznych w 2020 r., natomiast faktycznie zostanie wpłacona w dwóch równych ratach w 2020 r. i w 2021 r.

"Zaproponowane zmiany oznaczają dodatkowe dochody w FUS z tytułu składki emerytalnej, jaka obecnie jest przekazywana na konta członków OFE (3.469 mln zł w 2020 r.). Założono, że dochody jednorazowe z tytułu opłaty przekształceniowej wyniosą łącznie 19.300 mln zł, jednak jej płatność zostanie rozłożona na 2 równe raty, każda w wysokości 9.650 mln zł, płatne w 2020 r. i w 2021 r" - napisano. (PAP Biznes)

map/ ana/