Skutki finansowe działań w obszarze podatków wyniosą w '19-'20 odpowiednio: 7,5 mld zł i 3,3 mld zł - APK

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.04. Warszawa (PAP) - MF szacuje, że skutki finansowe wdrażanych i planowanych działań w obszarze podatków wyniosą w 2019 r. 7.463,9 mln zł, a w 2020 r. 3.312,9 mln zł - podano w Aktualizacji Planu Konwergencji.

W APK podano, że obok wprowadzonych już działań służących uszczelnieniu systemu dochodów podatkowych, takich jak m.in. mechanizm podzielonej płatności, JPK, STIR, od 2020 r. planowane są kolejne zmiany o charakterze systemowym takie jak:

- wprowadzenie "testu przedsiębiorcy",

- opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych,

- uszczelnienie opłaty recyklingowej,

- indeksacja stawki podatku akcyzowego na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy,

wyroby nowatorskie,

- wprowadzenie opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich,

- ograniczenie klina podatkowego przez zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych,

polegające na: likwidacji podatku PIT dla pracowników do ukończenia 26. roku życia,

obniżeniu kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania

przychodów dla pracowników, obniżeniu stawki podatku PIT z 18 proc. do 17 proc.

Dodatkowo zakładane jest uszczelnienie od września 2019 r. leżących we właściwości Ministra Środowiska danin środowiskowych. (PAP Biznes)

pat/ ana/