Dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji wyniosą 5,7 mld zł w '19, 12,3 mld zł w '20 - APK

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.04. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów prognozuje, że dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w 2019 r. wyniosą 5,7 mld zł, a w 2020 r. sięgną 12,3 mld zł - podano w Aktualizacji Programu Konwergencji.

Szacowane dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (w mln zł)

<TAB>

Dochody 2019 2020 2021 2022

Z uprawnień przeznaczonych do sprzedaży 7 626,8 4 268,0 4 652,7

Z niewykorzystanych uprawnień 5 698,0 4 683,5 2 395,2

Razem 5 698,0 12 310,3 6 663,2 4 652,7

</TAB>

"W obliczeniach, zgodnie z założeniami Ministerstwa Środowiska, przyjęto średnią cenę jednego uprawnienia na poziomie: w 2020 r. - 22,79 EUR, w 2021 r. - 23,31 EUR oraz w 2022 r. - 23,91 zaś kurs EUR/PLN na poziomie 4,15" - napisano w dokumencie.

"Pełne dochody ze sprzedaży niewykorzystanych uprawnień w wysokości 4.683,53 mln zł w 2020 r. i 2.395,20 mln zł w 2021 r. są możliwe do uzyskania wyłącznie w sytuacji, w której sprzedane zostaną wszystkie dodatkowe uprawnienia do emisji wynikające z niewykorzystania możliwości tworzonych derogacją, ich liczba będzie zgodna z szacunkami Ministerstwa Energii, a kursy i cena uprawnień zgodna z szacunkami Ministerstwa Środowiska" - dodano. (PAP Biznes)

mj/ ana/