Sytuacja budżetowa poprawi się w '20-'21, ale może ponownie pogorszyć się po tym okresie - ING (opinia)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.04. Warszawa (PAP) - Przedstawione w ostatnim czasie przez rząd działania mogą poprawić sytuację budżetową w latach 2020-2021, jednak ryzyko jej pogorszenia się po tym okresie wciąż istnieje - uważają ekonomiści ING Banku Śląskiego.

"Działania doraźne i trwałe (przedstawione w ostatnim czasie przez rząd - PAP) obniżą deficyt o co najmniej 0,7 proc. PKB względem naszych wcześniejszych prognoz. To oznacza, że sytuacja budżetowa poprawi się w latach 2020-21, ale może ponownie pogorszyć się po tym okresie, bo cześć wpływów zniknie, dodatkowo istnieje obawa o globalne spowolnienie. Wciąż jednak mówimy o deficycie zbliżonym do unijnych progów" - ocenili ekonomiści ING.

"Obawiamy się, iż jest to przygotowywanie budżetu, aby mógł finansować przedwyborczą ekspansję fiskalną obecnie, z ryzykiem pogorszenia sytuacji budżetowej po roku 2021" - dodali.

W ocenie ING, doraźnym działaniem poprawiającym sytuację budżetową w latach 2020-2021 jest zapowiadana reforma Otwartych Funduszy Emerytalnych.

"Naszym zdaniem to rozwiązanie będzie akceptowalne z punktu widzenia metodologii ESA 2010 i pozwoli obniżyć deficyt w 2020-2021" - napisano.

ING zaznacza, że w opublikowanej we wtorek Aktualizacji Programu Konwergencji (APK) znalazło się wiele innych działań jednorazowych, takich jak sprzedaż uprawnień do emisji CO2 oraz praw do częstotliwości Internetu 5G, które mają mieć pozytywny wpływ na sektor finansów publicznych.

Do działań trwałych ING zalicza m.in. zapowiadane zmiany w podatku PIT i zakładaną przez rząd w APK likwidację limitu składek na ZUS po przekroczeniu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z opublikowaną we wtorek przez Ministerstwo Finansów Aktualizacją Programu Konwergencji, saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2019 r. wyniesie -1,7 proc. PKB, a w 2020 r. wyniesie +0,2 proc. PKB. W 2021 r. saldo ma wynieść -0,3 proc., a w 2022 r. -0,6 proc.

Z kolei saldo bez zdarzeń jednorazowych ma wynieść -1,7 proc. PKB w 2019 r., -0,9 proc. w 2020 r., -0,5 proc. w 2021 r. i -0,7 proc. w 2022 r. (PAP Biznes)

pat/ ana/