Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

<TAB>

Fundusz aktualne poprzednie %

NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 103,22 103,46 -0,23 2019-04-16

NOVO FIO GLOBALNEGO DOCHODU 80,01 80,07 -0,07 2019-04-16

NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 140,63 140,61 0,01 2019-04-16

NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 85,39 85,42 -0,04 2019-04-16

NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 226,67 226,62 0,02 2019-04-16

NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 183,08 183,00 0,04 2019-04-16

NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 197,95 198,03 -0,04 2019-04-16

NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 173,65 174,01 -0,21 2019-04-16

NOVO FIO AKCJI 193,32 193,42 -0,05 2019-04-16

Subfundusz UniKorona Dochodowy 222,69 222,40 0,13 2019-04-16

Subfundusz UniOszczędnościowy 123,76 123,75 0,01 2019-04-16

Subfundusz UniKorona Obligacje 354,34 353,65 0,20 2019-04-16

Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa 183,56 183,53 0,02 2019-04-16

Subfundusz UniStabilny Wzrost 184,26 184,02 0,13 2019-04-16

Subfundusz UniKorona Zrównoważony 337,77 337,30 0,14 2019-04-16

Subfundusz UniAkcje Dywidendowy 131,74 131,53 0,16 2019-04-16

Subfundusz UniKorona Akcje 216,79 216,78 0,00 2019-04-16

Subfundusz UniAkcje Wzrostu 107,15 107,29 -0,13 2019-04-16

Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 98,88 98,68 0,20 2019-04-16

Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa 124,25 124,46 -0,17 2019-04-16

Subfundusz UniAkcje: Turcja 43,33 43,10 0,53 2019-04-16

Subfundusz UniEuro (EUR) 1199,31 1199,30 0,00 2019-04-16

Subfundusz UniAktywny Dochodowy 110,62 110,48 0,13 2019-04-16

Subfundusz UniAktywa Polskie 1042,43 1041,91 0,05 2019-04-16

Subfundusz SGB Bankowy 1150,40 1149,33 0,09 2019-04-16

MetLife FIO Akcji kat A 15,83 15,86 -0,19 2019-04-15

MetLife FIO Akcji kat E 15,84 15,88 -0,25 2019-04-15

MetLife FIO Akcji kat I 15,84 15,88 -0,25 2019-04-15

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 16,73 16,74 -0,06 2019-04-15

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 16,74 16,75 -0,06 2019-04-15

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 16,74 16,75 -0,06 2019-04-15

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 21,51 21,50 0,05 2019-04-15

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 21,52 21,50 0,09 2019-04-15

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 21,52 21,50 0,09 2019-04-15

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,53 7,54 -0,13 2019-04-15

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,53 7,54 -0,13 2019-04-15

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,54 7,55 -0,13 2019-04-15

MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,11 17,10 0,06 2019-04-15

MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,11 17,10 0,06 2019-04-15

MetLife FIO Konserwatywny kat I 17,36 17,35 0,06 2019-04-15

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 10,30 10,34 -0,39 2019-04-15

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 10,31 10,35 -0,39 2019-04-15

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 10,31 10,35 -0,39 2019-04-15

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,84 7,84 0,00 2019-04-15

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 7,84 7,84 0,00 2019-04-15

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 7,84 7,84 0,00 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Polskich kat A 6,08 6,10 -0,33 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Polskich kat I 6,09 6,10 -0,16 2019-04-15

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 8,08 8,09 -0,12 2019-04-15

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,09 8,09 0,00 2019-04-15

MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 16,85 16,84 0,06 2019-04-15

MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 16,94 16,94 0,00 2019-04-15

MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 16,85 16,84 0,06 2019-04-15

MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 16,85 16,84 0,06 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 8,16 8,19 -0,37 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 8,16 8,20 -0,49 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 8,16 8,19 -0,37 2019-04-15

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,15 15,14 0,07 2019-04-15

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,15 15,14 0,07 2019-04-15

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,15 15,13 0,13 2019-04-15

MetLife Sub Akcji NE kat A 7,83 7,88 -0,63 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Azjat. A 12,36 12,29 0,57 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Azjat. USD A 3,27 3,24 0,86 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 9,30 9,34 -0,43 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD A 2,46 2,46 -0,14 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 9,31 9,35 -0,43 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 8,34 8,32 0,24 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD A 2,21 2,20 0,53 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 8,30 8,28 0,24 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 8,31 8,29 0,24 2019-04-15

MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,21 13,21 0,00 2019-04-15

MetLife Sub Obligacji Świat. USD A 3,50 3,49 0,29 2019-04-15

MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,21 2019-04-15

MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,21 13,21 0,00 2019-04-15

MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 15,92 15,89 0,19 2019-04-15

MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD A 4,21 4,19 0,48 2019-04-15

MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 15,89 15,86 0,19 2019-04-15

MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 15,91 15,88 0,19 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 13,61 13,57 0,29 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Ameryk. A USD 3,60 3,58 0,59 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Ameryk. E 13,62 13,58 0,29 2019-04-15

MetLife Sub Akcji Ameryk. I 13,64 13,60 0,29 2019-04-15

MetLife Sub Globalnych Innowacji A 10,54 10,55 -0,09 2019-04-15

Metlife Sub Multistrategia A 9,95 9,95 0,00 2019-04-15

Metlife Sub Multistrategia E 9,95 9,95 0,00 2019-04-15

Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 9,48 9,57 -0,94 2019-04-15

Metlife Sub Akcji Europejskich A 10,40 10,38 0,19 2019-04-15

Metlife Sub Akcji Europejskich E 10,40 10,38 0,19 2019-04-15

Allianz Sub Akcji Globalnych 126,80 126,35 0,36 2019-04-15

Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 127,60 128,25 -0,51 2019-04-15

Allianz Sub Aktywnej Alokacji 100,15 100,27 -0,12 2019-04-15

Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 113,37 113,30 0,06 2019-04-15

Allianz Sub Konserwatywny 155,52 155,43 0,06 2019-04-15

Allianz Sub Obligacji Globalnych 108,37 108,34 0,03 2019-04-15

Allianz Sub Obligacji Plus 171,32 171,24 0,05 2019-04-15

Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 144,91 144,81 0,07 2019-04-15

Allianz Sub Selektywny 96,55 96,88 -0,34 2019-04-15

Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 125,27 125,48 -0,17 2019-04-15

Allianz Sub Surowców i Energii 95,15 95,15 0,00 2019-04-15

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 97,19 97,36 -0,17 2019-04-15

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 104,78 104,79 -0,01 2019-04-15

Allianz SFIO PIMCO Global Bond 101,99 101,99 0,00 2019-04-15

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 112,78 112,88 -0,09 2019-04-15

Allianz SFIO PIMCO Global Low Duration Real 100,63 100,64 -0,01 2019-04-15

Allianz SFIO PIMCO Income 108,41 108,35 0,06 2019-04-15

Santander Akcji Polskich 35,58 35,68 -0,28 2019-04-15

Santander Akcji Środkowej i Wsch. Europy 40,18 40,22 -0,10 2019-04-15

Santander Platinum Dynamiczny 43,50 43,55 -0,11 2019-04-15

Santander Platinum Stabilny 64,98 64,99 -0,02 2019-04-15

Santander Obligacji Europejskich 81,70 81,69 0,01 2019-04-15

Santander Obligacji 22,27 22,25 0,09 2019-04-15

Santander Dłużny Krótkoterminowy 30,68 30,67 0,03 2019-04-15

Santander Akcji Tureckich 27,14 27,34 -0,73 2019-04-15

Santander Stabilnego Wzrostu 32,52 32,54 -0,06 2019-04-15

Santander Zrównoważony 31,39 31,43 -0,13 2019-04-15

Santander Platinum Konserwatywny 65,38 65,35 0,05 2019-04-15

Santander Obligacji Korporacyjnych 63,88 63,86 0,03 2019-04-15

Santander Akcji Małych i Średnich Spółek 51,17 51,26 -0,18 2019-04-15

Santander Prestiż Akcji Polskich 1447,30 1449,67 -0,16 2019-04-15

Santander Prestiż Akcji ŚiW Europy 1114,74 1115,40 -0,06 2019-04-15

Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1415,62 1414,17 0,10 2019-04-15

Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1362,96 1362,41 0,04 2019-04-15

Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1093,97 1093,68 0,03 2019-04-15

Santander Prestiż Akcji Europejskich 1260,49 1256,17 0,34 2019-04-15

Santander Prestiż Europejskich Sp. Dywidend. 1048,72 1049,17 -0,04 2019-04-15

Credit Agricole Akcyjny FIO 135,58 136,21 -0,46 2019-04-15

Credit Agricole Dynamiczny Pol. FIO 196,79 197,21 -0,21 2019-04-15

Credit Agricole Stabilnego Wzr. FIO 257,34 257,54 -0,08 2019-04-15

Credit Agricole Dłużny Krótkotermin. FIO 132,24 132,19 0,04 2019-04-15

Credit Agricole Akcji Nowej Eur.FIO 89,19 89,23 -0,04 2019-04-15

Aviva Investors Globalnych Strategii 98,56 98,37 0,19 2019-04-15

Aviva Investors Niskiego Ryzyka 181,44 181,32 0,07 2019-04-15

Aviva Investors Obligacji 237,05 236,91 0,06 2019-04-15

Aviva Investors Dłużnych Pap. Korp. 134,25 134,23 0,01 2019-04-15

Aviva Investors Obl. Dynamiczny 153,60 153,55 0,03 2019-04-15

Aviva Investors Dochodowy 106,64 106,66 -0,02 2019-04-15

Aviva Investors Kapitał Plus 169,53 169,41 0,07 2019-04-15

Aviva Investors Stabilnego Inwest. 272,53 272,69 -0,06 2019-04-15

Aviva Investors Aktywnej Alokacji 124,17 124,00 0,14 2019-04-15

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 99,98 99,91 0,07 2019-04-15

Aviva Investors Zrównoważony 125,12 125,23 -0,09 2019-04-15

Aviva Investors Polskich Akcji 470,74 471,78 -0,22 2019-04-15

Aviva Investors Europejskich Akcji 79,33 79,41 -0,10 2019-04-15

Aviva Investors Globalnych Akcji 118,74 118,91 -0,14 2019-04-15

Aviva Investors Małych Spółek 140,78 140,75 0,02 2019-04-15

Aviva Investors Nowych Spółek 154,36 154,81 -0,29 2019-04-15

Aviva Investors Nowoczesnych Tech. 143,59 143,64 -0,03 2019-04-15

Aviva Investors Stabilnego Dochodu 105,80 105,77 0,03 2019-04-15

Aviva Investors Krótkoterm. Obligacji 1498,88 1498,07 0,05 2019-04-15

Aviva Investors Dłużny 1767,79 1766,46 0,08 2019-04-15

Aviva Investors Papierów Nieskarb. 1589,42 1588,68 0,05 2019-04-15

Aviva Investors Akcyjny 2564,24 2571,02 -0,26 2019-04-15

Aviva Investors Sp. Dywidendowych 137,63 138,46 -0,60 2019-04-15

GAMMA 259,22 259,06 0,06 2019-04-15

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. 89,12 88,91 0,24 2019-04-15

GAMMA Akcyjny 94,41 94,60 -0,20 2019-04-15

GAMMA Obligacji Korporacyjnych 141,90 141,86 0,03 2019-04-15

GAMMA Papierów Dłużnych 243,61 243,38 0,09 2019-04-15

GAMMA PLUS 193,34 193,22 0,06 2019-04-15

GAMMA Stabilny 260,28 260,29 0,00 2019-04-15

mFundusz Konserwatywny (kat.A) 170,06 169,94 0,07 2019-04-15

mFundusz Konserwatywny (kat.B) 171,81 171,68 0,08 2019-04-15

SIGMA Obligacji Plus 107,23 107,15 0,07 2019-04-15

PKO Obligacji Skarbowych 2188,47 2188,23 0,01 2019-04-15

PKO Papierów Dłużnych Plus 172,82 172,78 0,02 2019-04-15

PKO Papierów Dłużnych USD 108,12 108,36 -0,22 2019-04-15

PKO Obligacji Długoterminowych 214,95 214,84 0,05 2019-04-15

PKO Stabilnego Wzrostu 162,78 162,83 -0,03 2019-04-15

PKO Strategicznej Alokacji 97,77 97,83 -0,06 2019-04-15

PKO Zrównoważony 140,60 140,67 -0,05 2019-04-15

PKO Akcji Plus 91,89 91,98 -0,10 2019-04-15

PKO Akcji Nowa Europa 102,67 103,37 -0,68 2019-04-15

PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 251,89 251,50 0,16 2019-04-15

PKO Surowców Globalny 127,72 127,33 0,31 2019-04-15

PKO Technologii i Innowacji Globalny 279,09 279,12 -0,01 2019-04-15

PKO Dóbr Luksusowych Globalny 202,87 202,96 -0,04 2019-04-15

PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 92,83 92,63 0,22 2019-04-15

PZU Akcji KRAKOWIAK 83,59 83,80 -0,25 2019-04-15

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 39,85 39,88 -0,08 2019-04-15

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 209,84 209,73 0,05 2019-04-15

PZU Akcji Rynków Wschodzących 122,87 123,54 -0,54 2019-04-15

PZU Akcji Spółek Dywidendowych 103,80 104,12 -0,31 2019-04-15

PZU Aktywny Akcji Globalnych 45,54 45,63 -0,20 2019-04-15

PZU Dłużny Aktywny 53,61 53,59 0,04 2019-04-15

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 133,63 133,68 -0,04 2019-04-15

PZU FIO Ochrony Majątku 61,43 61,43 0,00 2019-04-15

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,60 51,58 0,04 2019-04-15

PZU Innowacyjnych Technologii 34,68 34,84 -0,46 2019-04-15

PZU Medyczny 66,11 66,03 0,12 2019-04-15

PZU Oszczędnościowy 78,95 78,92 0,04 2019-04-15

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 169,02 169,02 0,00 2019-04-15

PZU SEJF+ 65,11 65,08 0,05 2019-04-15

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 125,54 125,62 -0,06 2019-04-15

PZU Zrównoważony 71,44 71,51 -0,10 2019-04-15

SUPERFUND AKCJI EUR 166,23 166,28 -0,03 2019-04-15

SUPERFUND AKCJI 710,95 712,46 -0,21 2019-04-15

SUPERFUND AKCJI USD 188,14 187,99 0,08 2019-04-15

SUPERFUND AKCYJNY 89,60 89,70 -0,11 2019-04-15

SUPERFUND ALTERNATYWNY 83,05 83,06 -0,01 2019-04-15

SUPERFUND GoldFund EUR 108,57 108,61 -0,04 2019-04-15

SUPERFUND GoldFund 464,34 465,34 -0,21 2019-04-15

SUPERFUND GoldFund USD 122,88 122,78 0,08 2019-04-15

SUPERFUND GoldFuture EUR 114,21 114,26 -0,04 2019-04-15

SUPERFUND GoldFuture PLN 488,49 489,59 -0,22 2019-04-15

SUPERFUND GoldFuture USD 129,27 129,18 0,07 2019-04-15

SUPERFUND GREEN EURO 185,15 185,51 -0,19 2019-04-15

SUPERFUND GREEN 791,90 794,86 -0,37 2019-04-15

SUPERFUND GREEN USD 209,56 209,73 -0,08 2019-04-15

SUPERFUND OBLIGACYJNY 110,22 110,15 0,06 2019-04-15

SUPERFUND Spokojna Inwestycja 116,49 116,40 0,08 2019-04-15

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 388,55 387,68 0,22 2019-04-15

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1661,82 1661,10 0,04 2019-04-15

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 439,76 438,30 0,33 2019-04-15

SUPERFUND RED EURO 130,72 130,38 0,26 2019-04-15

SUPERFUND RED 559,09 558,63 0,08 2019-04-15

SUPERFUND RED USD 147,95 147,40 0,37 2019-04-15

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 15,68 15,71 -0,19 2019-04-15

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 67,05 67,30 -0,37 2019-04-15

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 17,74 17,76 -0,11 2019-04-15

SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 15,47 15,50 -0,19 2019-04-15

SUPERFUND TREND PLUS POW ST 66,16 66,42 -0,39 2019-04-15

SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 17,51 17,53 -0,11 2019-04-15

SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 15,72 15,76 -0,25 2019-04-15

SUPERFUND TREND PLUS POW INT 67,25 67,51 -0,39 2019-04-15

SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 17,80 17,81 -0,06 2019-04-15

SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,58 20,62 -0,19 2019-04-15

SUPERFUND TREND Podstawowy 88,01 88,33 -0,36 2019-04-15

SUPERFUND TREND Podstawowy USD 23,29 23,31 -0,09 2019-04-15

SUPERFUND Ucits Green EUR 100,00 100,00 0,00 2019-04-15

BNP PARIBAS FIO AKCJI 148,26 148,59 -0,22 2019-04-15

BNP PARIBAS FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 130,76 130,64 0,09 2019-04-15

BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 146,59 146,64 -0,03 2019-04-15

ESALIENS Oszczędnościowy(A) 276,43 276,32 0,04 2019-04-15

ESALIENS Obligacji (A) 291,48 291,21 0,09 2019-04-15

ESALIENS Senior FIO (A) 286,55 286,49 0,02 2019-04-15

ESALIENS Strateg (A) 211,65 212,02 -0,17 2019-04-15

ESALIENS Akcji (A) 358,98 359,12 -0,04 2019-04-15

MILLENNIUM Akcji Sub 200,53 200,85 -0,16 2019-04-15

MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 148,33 148,44 -0,07 2019-04-15

MILLENNIUM Dynamicznych Sp. Sub 88,11 88,38 -0,31 2019-04-15

MILLENNIUM Istrumentów dłużnych Sub 109,25 109,23 0,02 2019-04-15

MILLENNIUM Obligacji Klasyczny Sub 186,39 186,36 0,02 2019-04-15

MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 142,25 142,30 -0,04 2019-04-15

Noble Fund Akcji 121,80 122,26 -0,38 2019-04-15

Noble Fund Małych i Średnich Spółek 92,72 93,04 -0,34 2019-04-15

Noble Fund Global Return 107,83 107,76 0,06 2019-04-15

Noble Fund Mieszany 140,10 140,41 -0,22 2019-04-15

Noble Fund Obligacji 111,57 111,55 0,02 2019-04-15

Noble Fund Oszczednosciowy 145,22 145,18 0,03 2019-04-15

Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 139,32 139,45 -0,09 2019-04-15

Noble Fund Timingowy 140,88 140,99 -0,08 2019-04-15

Noble Fund Africa and Frontier 52,20 52,26 -0,11 2019-04-15

Open Finance Akcji 106,25 106,61 -0,34 2019-04-15

Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 139,07 139,33 -0,19 2019-04-15

Open Finance Aktywnej Alokacji 84,89 84,77 0,14 2019-04-15

Open Finance Obligacji 109,14 109,12 0,02 2019-04-15

Open Finance Oszczednosciowy 113,43 113,40 0,03 2019-04-15

Open Finance Stabilnego Wzrostu 96,32 96,34 -0,02 2019-04-15

QUERCUS Global Growth 97,44 97,86 -0,43 2019-04-15

QUERCUS Agresywny 146,62 147,40 -0,53 2019-04-15

QUERCUS lev 77,75 78,13 -0,49 2019-04-15

QUERCUS Global Balanced 129,38 129,13 0,19 2019-04-15

QUERCUS Stabilny 102,97 101,99 0,96 2019-04-15

QUERCUS Gold 48,69 48,80 -0,23 2019-04-15

QUERCUS Ochrony Kapitału 150,48 150,44 0,03 2019-04-15

QUERCUS Obligacji Skarbowych 74,63 74,46 0,23 2019-04-15

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 71,94 71,84 0,14 2019-04-15

QUERCUS short 63,29 63,13 0,25 2019-04-15

SKARBIEC TFI

SKARBIEC Akcja 316,35 317,45 -0,35 2019-04-12

SKARBIEC Globalny MiŚ Spółek 213,09 212,10 0,47 2019-04-12

SKARBIEC TOP Brands 190,59 189,97 0,33 2019-04-12

SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 36,30 36,27 0,08 2019-04-12

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 163,10 163,51 -0,25 2019-04-12

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 185,10 185,52 -0,23 2019-04-12

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 122,48 122,03 0,37 2019-04-12

SKARBIEC Konserwatywny 352,98 352,71 0,08 2019-04-12

SKARBIEC Market Neutral 137,93 137,78 0,11 2019-04-12

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 97,87 98,12 -0,25 2019-04-12

SKARBIEC Obligacja 322,03 321,95 0,02 2019-04-12

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 138,93 138,92 0,01 2019-04-12

SKARBIEC Rynków Surowcowych 45,81 45,81 0,00 2019-04-12

SKARBIEC Spółek Wzrostowych 122,80 122,92 -0,10 2019-04-12

SKARBIEC III Filar 169,95 170,56 -0,36 2019-04-12

SKARBIEC Waga 308,38 309,02 -0,21 2019-04-12

</TAB>

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

 

abs/ mra/