BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (10/2019) Informacja o wysokości

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (10/2019) Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ("BFG") dla Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r.

16.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 10/2019

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2019 r. otrzymał informację z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG"), o wysokości ustalonej dla Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r.

Wysokość ustalonej przez BFG dla Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wynosi 369 853 759,13 złotych.

Cała ta kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz