PRIMETECH SA (3/2019) Informacja o zamieszczeniu na stronie Emitenta

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

PRIMETECH SA (3/2019) Informacja o zamieszczeniu na stronie Emitenta oświadczenia na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla za rok 2018

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2019

Zarząd Primetech S.A. ("Emitent") informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Emitenta: www.primetechsa.pl, w sekcji RELACJE INWESTORSKIE - Sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2018, sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla.

"Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR oraz FAMUR S.A. za 2018 rok" dostępne jest pod adresem: https://www.primetechsa.pl/sprawozdania-na-temat-informacji-niefinansowych

Podstawa prawna: § 5 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz