BETACOM SA (7/2019) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 7/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd BETACOM S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Antonia Zaragozy. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz