FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (13/2019) Zmiana

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (13/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2018 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 .

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 13/2019

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757) Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 opublikowanego w dniu 18 stycznia 2019 roku dotyczącego terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2018 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 z dnia 25 kwietnia 2019 roku na 26 kwietnia 2019 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku, wskazane w raporcie bieżącym nr1/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. nie ulegają zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz