MENNICA POLSKA SA (19/2019) Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2018

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 19/2019

Zarząd Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2018 w kwocie 66.520.076,67 zł na:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,70 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35.796.667,20 zł;

2. pozostałą kwotę w wysokości 30.723.409,47 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że niniejsza rekomendacja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.

Spółka w odrębnym raporcie poinformuje o rekomendacji Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2018.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz