GETIN HOLDING SA (17/2019) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 17/2019

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. otrzymał od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Panem dr. Leszkiem Czarneckim - Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie o transakcji na obligacjach Emitenta dokonanej w dniu 16 kwietnia 2019 r., tj. transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku - transakcje zawierane przez podmioty blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz