M.W. TRADE SA (3/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

M.W. TRADE SA (3/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 3/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd M.W. Trade SA (Spółka) w załączniku przekazuje:

- ogłoszenie o zwołaniu na 22 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (WZA), które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Getin Holding SA przy ul. Gwiaździstej 66, w Sali konferencyjnej (na 26 piętrze) o godzinie 11:00; a także - treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad WZA oraz treść niepublikowanych załączników do tych projektów.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz