OPEN FINANCE SA (54/2019) UCHWAŁA ZARZĄDU KDPW W SPRAWIE SCALENIA AKCJI

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 54/2019

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 kwietnia 2019 roku, powziął informację, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 198/2019 w sprawie dokonania wymiany (scalenia) akcji Emitenta .

Dniem referencyjnym jest dzień 23.04.2019 r.

Po przeprowadzeniu operacji wymiany akcji pod kodem PLOPNFN00010 oznaczonych będzie 9.760.106 akcji Spółki o wartości nominalnej 6 groszy każda.

Pełna treść uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §123 ust. 3 Szczegółowych zasad obrotu giełdowego w systemie UTP

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz