KRAKCHEMIA SA (11/2019) PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2019

Zarząd spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 17.04.2019 roku otrzymał informację o podpisaniu przez Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneksu datowanego na dzień 15.04.2019 roku do umowy linii wielocelowej zawartej w dniu 15 marca 2018 roku ("Umowa") z Bankiem. Zgodnie z aneksem został wydłużony okres spłaty do dnia 15.05.2019 roku, zmianie uległa marża Banku i opłata administracyjna.

Zgodnie z postanowieniami dodatkowymi zawartymi w aneksie, Bank ma prawo do wypowiedzenia kredytu w przypadku, gdy wyniki kontroli skarbowej za okres od marca 2013 roku do grudnia 2015 roku będą zagrażać terminowej spłacie kredytu, a także gdy inne banki finansujące zdecydują o wycofaniu lub ograniczeniu finansowania, które w ocenie Banku mogą zagrozić kontynuacji działalności lub gdy w terminie do dnia 17.04.2019 roku Spółka nie pozyska nabywcy na przedmiot zastawu w postaci instrumentów finansowych. O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 27.02.2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz