BANK MILLENNIUM SA (12/2019) Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2019 roku.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 12/2019

Bank Millennium S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał informację z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") o określeniu dla Banku wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2019 r. w kwocie 73,3 milionów złotych (łącznie z korektą składki wniesionej w 2018 roku). Przedmiotowa kwota zostanie rozpoznana w ciężar wyniku pierwszego kwartału 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz