PLAY COMMUNICATIONS SA (11/2019) Treść uchwał podjętych przez

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

PLAY COMMUNICATIONS SA (11/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Play Communications S.A. - korekta

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 11/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Rada Dyrektorów Play Communications S.A. ("Spółka") przekazuje korektę raportu ESPI 11/2019 opublikowanego dnia 16 kwietnia 2019 roku, w związku z korektą załącznika. Treść komunikatu pozostaje niezmienna i jest następująca:

Rada Dyrektorów Play Communications S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje swoich akcjonariuszy o uchwałach powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 kwietnia 2019 roku. Uchwały wraz z wynikami głosowania stanowią załącznik do raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz