UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA (9/2019) Aneks do znaczącej umowy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2019

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podpisał aneks do umowy z dnia 01.02.2016 roku o podwykonawstwo robót budowlanych. Stronami umowy są: Spółka jako Podwykonawca i Furel Piotr Furmaniak z siedzibą w Łodzi jako Dalszy Wykonawca. O niniejszej umowie Spółka informowała raportami bieżącymi nr 10/2016 z dnia 10.02.2016 oraz 2/2017 z dnia 18.01.2017 r i 26/2018 z dnia 20.11.2018 r.

Aneksem rozszerzono zakres przedmiotu umowy, a wynagrodzenie zostało powiększone o kwotę 65 500 zł netto. W związku z tym nowa wartość umowy wynosi 3 577 000 zł netto. Termin końcowy umowy został wydłużony do dnia 30 września 2019 roku. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz