GLOBE TRADE CENTRE SA (4/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 maja 2019 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 4/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") zwołuje na dzień 14 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 13.00 (czasu warszawskiego - UTC+2) w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 45A w budynku "Nothus".

Pełna treść ogłoszenia i projekty uchwał znajdują się w załączonych dokumentach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz